Episodul 37 – Mesajul lui Ioan Botezătorul partea a 2 -a

de apr. 5, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

Semnificația mesajului lui Ioan către națiunea lui Israel se intensifică  doar atunci când îl vedem că botează. Totuși, este important să ne amintim că audiența lui nu era neamuri, ci evreii, descendenții fizici ai lui Avraam. Acest episod examinează importanța botezului și cât de provocator a fost botezul lui Ioan pentru evrei.

Transcriere

Mesajul lui Ioan Botezătorul partea a 2-a

În studiul trecut am început să ne uităm la mesajul lui Ioan Botezătorul și ceea ce spunea poporului Israel în Luca 3 și Matei 3. Am văzut că Ioan s-a identificat pe sine însuși cu vocea din Isaia 40, spunând că el este trimis înaintea lui Yahve ca să-i pregătească calea. Am văzut cum acest mesaj era unul de dare de socoteală și de dezbinare în popor prin faptul că ziua Domnului era aproape și Dumnezeul lui Israel urma să vină în persoană să evalueze și să expună la suprafață inimile poporului său Israel. Am văzut cum Ioan preia imaginea din Isaia 6 cucopacul și rădăcina ce rămâne. În Isaia Domnul profețește că va veni o vreme când orașele lui Israel vor rămâne pustiite și fără locuitori din pricina împietririi inimii lor. Ioan ne spune că securea a fost înfiptă la rădăcină – cu alte cuvinte “copacii lui Israel” încă nu fuseseră tăiați dar erau pe cale să fie. Copacii ce nu aduceau roadă vrednică de pocăință urmau să fie tăiați și aruncați în foc. Mesajul lui Ioan nu ar fi făcut mulți creștini moderni să afirme: Wow..ce predică bună! Nu este un mesaj care să te facă să te simți bine dar totuși este unul al milei lui Dumnezeu.Domnul l-a trimis pe Ioan mai înaintea Sa să pregătească poporul pentru venirea sa.Vom continua astăzi cu Luca 3:15-17:

Fiindcă norodul era în aşteptare şi toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine şi căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. Acela are lopata înmână; Îşi va curăţa aria cu desăvârşire şi Îşi va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”

Chiar de la început Luca ne spune că poporul era în așteptare și se gândeau în inimile lor dacă Ioan e Hristosul. Este bine să ne amintim ce înseamnă Hristos ( mesia-uns= împăratul lui Israel) și care era contextul așteptărilor după revolta macabeilor. Toți oamenii se mirau dacă Ioan urma să fie viitorul împărat al Israelului care va elibera națiunea și va instaura împărăția și toate promisiunile lui Dumnezeu pe care legea și profeții le spuneau. Nu doar că poporul se gândea dar era în așteptare din pricina locului unde Ioan era situat – în pustie adunând mulțimide oameni la el. Această idee a revoltelor, ca o manifestare a unei mișcări de împotrivire care se formau în cămăruțe ascunse sau în pustie – acest lucru se întâmplase recent în istoria lor cuIuda Macabeul și răsturnarea grecilor. Dar Ioan Botezătorul nu este Hristosul, iar el mai târziu va spune că nu este Iuda Macabeul. Mesajul lui era cu mult diferit față de ceea ce ei așteptaupe baza mândriei și naționalismul evreiesc – era un mesaj al pocăinței evreilor.

Ce făcea Ioan în pustie? El nu forma un grup care să reziste Romei ci el boteza. Acest lucru este foarte important și e bine să înțelegem semnificația acestui lucru pentru care va trebui să mergem în Vechiul Testament până la Iosua. Moise a murit iar Iosua a fost cel care i-a duspe evrei în țara promisă.

Poporul a ieşit din corturi, ca să treacă Iordanul, şi preoţii care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Când preoţii care duceau chivotul au ajuns la Iordan şi când li s-au înmuiat picioarele în marginea apei – căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerişului – apele care se coboară din sus s-au oprit şi s-au înălţat grămadă, la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Ţartan; iar cele ce se coborau spre marea câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecutîn faţa Ierihonului. Preoţii care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, înmijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Iosua3:14-17

E important să vedem cine au fost aceia care au trecut Iordanul aici. Era rămășița luiIsrael. Trecuseră 40 de ani în pustie.

Căci copiii lui Israel umblaseră patruzeci de ani prin pustiu până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieşiseră din Egipt şi care nu ascultaseră de glasulDomnului. Domnul le-a jurat că nu-i va lăsa să vadă ţara pe care jurase părinţilor lor că ne-ova da, ţară în care curge lapte şi miere. Iosua 5:6

Deci evreii necredincioși, care nu l-au ascultat pe Domnul, care inițial au ieșit din Egipt, au fost lepădați pe măsură ce poporul se învârtea prin pustie și a murit. Doar rămășița credincioasă a trecut Iordanul și au văzut țara pe care Domnul le-o promisese. Cu aceste lucruriîn minte ne putem întoarce la Ioan. Unde stătea el? Este aproape de Ierihon și boteza în râulIordan- el îi boteza din nou în Iordan pe cei care se pocăiau de păcatele lor. Putem să vedem punctele comune între aceste evenimente și chiar să ne imaginăm ce simțea poporul evreu. Urma să vină o vreme de tranziție și separare și doar rămășița credincioasă care se pocăia și se boteza urma să rămână în picioare. Acest lucru semăna întocmai cu ceea ce li s-a întâmplat părinților lor în credință.

Alt lucru interesant este acela al asemănării lui Ioan cu Ilie. Îngerul Gabriel i-a spus luiZaharia încă de la concepție că Ioan va merge înaintea Domnului în duhul și puterea lui Ilie. Cuacestea în minte putem citi 1Împ.2:8:

Atunci Ilie şi-a luat mantaua, a făcut-o sul şi a lovit cu ea apele, care s-au despărţitîntr-o parte şi într-alta, şi au trecut amândoi pe uscat.

Chiar înainte ca Ilie să fie luat în ceruri, el repetă același miracol la râul Iordan care s-aîntâmplat cu Iosua și evreii. Aici îl vedem pe Ioan Botezătorul în duhul și puterea lui Ilie, botezând oameni și făcând ca evreii să treacă din nou prin Iordan. Vedeți cum toate aceste lucruri vin împreună?

De ce Ioan boteza în timp ce predica? Ritualul botezului nu este găsit în mod direct înVechiul Testament dar ceea ce vrem să evidențiem este că botezul era făcut de cineva dintre neamuri care vroia să se alipească de poporul evreu și promisiunile lor. Spre exemplu, dacă cineva vroia să devină parte a legământului poporului Israel cu Dumnezeu ei puteau să facă acest lucru iar botezul era ritualul căruia trebuiau să se supună. Acest lucru e important de știu înainte de a vedea semnificația botezului lui Ioan. Ioan chema poporul evreu să fie botezat. Făcând aceasta, Ioan chema o rămășiță care să intre cu adevărat în Țara Promisă a noului legământ care urma să fie instaurat de Dumnezeu. Într-o bună zi va fi o rămășiță a poporuluievreu care prin noul legământ va participa la promisiunile lui Dumnezeu făcute lui Avraam și seminței lui.

Trebuie să ne imaginăm acest lucru. Ioan este la râul Iordan, chemând evreii să se pocăiască și să se boteze. El nu vorbește neamurilor aici. În esență, el spune evreilor: Convertiți-vă și întorceți-vă la iudaism! Astfel, în gândirea lor ceea ce lucrarea lui Ioan Botezătorul puteasă însemne inițial pentru evrei ca fiind ceva pozitiv s-a întors într-o ofensă pentru cei care nu s-au pocăit. Cu alte cuvinte, Ioan le spunea că ei trebuie să fie incluși în adevărata rămășiță a poporului pentru că ei erau dintre aceea care nu moșteneau promisiunile lui Dumnezeu luiAvraam și seminței lui doar pentru că erau descendenți biologici. În mod clar fariseii și liderii Israelului nu îl agreau pe Ioan pentru că ei credeau că împlinesc toată legea lui Moise și că sunt neprihăniți. Dar Ioan în mesajul lui le spune în mod intrinsec: Popor evreu, să nu credeți că veți moșteni promisiunile doar că sunteți descendenți fizici din Avraam. Aduceți-vă aminte de părinții noștri și cum cei care nu au ascultat au murit în deșert din pricina necredinței. Voi nusunteți diferiți iar Yahve va veni să vă expună inimile în ceea ce simțiți despre El și ceea ce v-

a poruncit. Trebuie să vă pocăiți și să deveniți parte a celor ce vor moșteni promisiunile legământului altfel veți arde în foc atunci când împărăția va veni în Ziua Domnului.

Vedeți ce ofensator era mesajul lui Ioan? Gândiți-vă la popor – în primă fază ei credeau că Ioan este acela care se va ridica și îi va elibera de sub asuprirea romanilor la fel ca macabeii în trecut dar mai apoi au înțeles ceea ce cu adevărat Ioan predica.

Câteva puncte de meditație:

Imaginează-ți că ești un evreu trăind în Iudeea când Ioan apare pe scenă. Ce ai fi gândit dacă l-ai fi auzit pe Ioan predicând? Vroiai să te botezi și să te pocăiești? Ce poți spune desprefamilia ta sau prieteni?

Imaginează-ți o mică discuție între farisei și liderii evrei după ce l-au auzit pe Ioan. Cusiguranță aceștia nu au avut prea multe lucruri frumoase de spus despre Ioan.