Episodul 30 – Copilăria lui Isus

de apr. 4, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

După toate istorisirile despre nașterea lui Isus, Evagheliile nu dau nici un fel de informații despre educația lui Isus. Cum era viața în Nazaret? Cum a fost ca Isus să fie un copil și să se joace cu prietenii săi? Cum a fost când a pierdut primul dinte? Acest episod cercetează cum ar fi putut fi viața lui Isus în copilărie.

Transcriere

Copilăria lui Isus

În episoadele trecute ne-am uitat la evenimentele din jurul nașterii lui Isus din evangheliile lui Matei și Luca. Multe lucruri ar mai fi fost de adăugat dar scopul acestor mini-studii e doar să stârnească dorința după mai mult din Dumnezeu prin cunoașterea Cuvântului și a evangheliilor.

În episodul de astăzi vom începe un nou segment din viața lui Isus numit „anii de tăcere” ai lui Isus. Mai apoi vom aloca câteva studii evenimentelor apariției lui Ioan Botezătorul. După aceea vom începe să vedem lucrarea publică a lui Isus punând accent mai mult pe ceea cedeseori e înțeles greșit sau pe ceea ce e cel mai important de știut.

După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt, şi-i zice:„Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului.”Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara luiIsrael. Dar când a auzit că în Iudeea împărăţeşte Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temutsă se ducă acolo; şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile Galileii. A venitacolo şi a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean. Mat.2:19-23

Irod a murit în anul 4 Î.Hr iar atunci Iosif a avut un vis să se întoarcă înapoi în Israel. Scripturile nu ne spun cât de mult au stat în Egipt dar se pare totuși că a fost o perioadă relativ scurtă. Inițial Iosif și Maria au vrut să se întoarcă în Bethleem să locuiască acolo dar pe drumulde întoarcere au auzit că Arhelau, fiul lui Irod, domnea în Iudeea. Irod a mai avut alți doi fii care au primit putere după ce a murit, Antipa și Filip. Arhelau a devenit principalul succesor al lui Irod cel mare așa cum este cunoscut în istorie. El a primit în stăpânire regiunile Idumeea, Iudeea și Samaria. Antipa a primit Galileea și Pereea iar Filip regiunea Trahonitei.

Arhelau, știind tot ceea ce tatăl său a făcut evreilor, nu a încercat să preia puterea tronului imediat ci să o câștige treptat. Dar evreii s-au revoltat așa încât Arhelau a trebuit să folosească forța militară fiind crud cu evreii. Cezarul, împăratul roman, l-a detronat după o scurtă perioadă de timp pentru toate crimele sale și l-a trimis în Galia o zonă în Europa de vest.Acesta era contextul politic pe care îl vedem în evanghelii. În loc să aibă un împărat propriu înIerusalim conducerea era deținută de marii preoți și de Sanhedrin care erau supervizați deguvernatorul roman Pilat.

Astfel, din pricina reputației rele pe care Arhelau o avea, Iosif și Maria nu au vrut să se mai întoarcă înapoi în Bethleem în regiunea Iudeii. Ei au mers în singurul oraș pe care îl știau, și anume Nazaret, situat în nord în Galileea. Iar acesta a devenit casa împăratului de drept al Israelului, Mesia, iar aici este locul unde Dumnezeu întrupat și-a petrecut marea majoritate atimpului său la prima venire.

Luca ne scrie doar un verset să sumarizeze mulți ani din viața lui Isus.

Iar Pruncul creştea şi Se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu erapeste El. Luca 2:40

Ce afirmație glorioasă! Nu trebuie să uităm că noi privim pe cineva mult mai mărețdecât cel despre care s-a profețit că va fi Mesia lui Israel, noi vedem pe Dumnezeu întrupat. Ce ne spune aceasta despre cum este Dumnezeu? El urma să fie un copil crescând într-un loc obscurși disprețuit în Orientul Mijlociu…când stăm să medităm la acest lucru ne poate transmite multe.

Isus a fost crescut probabil cu multă dragoste văzând exemplul Mariei și a lui Iosif pecare l-am văzut deja în evanghelii. Cu toate că nu avem niciun detaliu despre copilăria lui Isus putem să ne uităm să vedem cum era viața în general în acea vreme și să ne imaginăm cum a crescut Isus. Știm că viața în Israel în secolul întâi era focalizată în jurul familiei și a poporului totul într-un context religios. Aceste lucruri sunt total opuse față de societatea din ziua de azi

înrădăcinată în individualism, relativism și agnosticism. Povestirile de culcare din vremea de atunci probabil erau întâmplările biblice și istorice ale poporului Israel. Educația copilului începea prin îngrijirea mamei iar mai apoi de la vârsta de 5 ani în mod formal prin educația dată de tată. Copiii studiau scripturile începând cu cartea Levitic iar până la vârsta de 9-10 anistudiau chiar și tradițiile legii. Cu alte cuvinte de la vârsta de 5 ani copiii evreilor aprofundau tot timpul Legea și Profeții. Ei ajungeau să memoreze porțiuni mari ale scripturilor. Aceasta este foarte probabil și educația pe care Isus a primit-o ca și copil iar acest lucru este importantde știut pentru a înțelege contextul oamenilor prezenți în evanghelii în special ucenicii.

Uneori trecem cu vedere că Isus a trebuit să crească fiind doar un copil. El era doar un prunc pe străzile Nazaretului. El se juca cu copii și probabil avea unii prieteni mai apropiați ca alții. El obosea și dormea și a avut perioada de adolescență poate chiar când hainele i-au rămasmici. A început să-și ajute părinții pe măsură ce creștea. El dobândea înțelepciune și probabilera comic de urmărit cum începea să pronunțe limba aramaică ca și copil. Gândiți-vă la toate acestea și multe altele -acesta este Dumnezeu- împăratul lui Israel care acum era doar un băiețel. Trebuie să ne depășim toate preconcepțiile și familiaritatea cu textele pentru a putea vedea toate aceste detalii.

Pe de altă parte Isus nu era doar un oarecare băiețel din Israel. El a fost primul om care a umblat fără de păcat pe pământ de la Adam. Probabil unul dintre cele mai mari lucruri deapreciat la Isus în umanitatea sa este că El nu a avut niciun păcat. Ce poate însemna acest lucru? Gândiți-vă la un adolescent care nu are mândrie deloc. Fără minciuni, înșelarea altora, fără a vorbi ce nu trebuie și a fi centrat pe sine. Cum se relaționa atunci la familia lui? Nu era delocînșelare în el. Niciodată nu a fost vreun moment în care să nu-și asculte părinții. Chiar dacă a fost fără de păcat El a fost pe deplin om. Să nu lăsăm gândirea noastră să-și imagineze un Isuscare nu era uman sau care cumva s-a compromis prin păcat. Atât umanitatea cât și divinitatea Sa sunt important de înțeles. Vom încheia acest episod cu câteva puncte de meditație.

Ce a însemnat pentru Isus să crească?Cum a perceput el maturizarea?

I-au transmis Iosif și Maria evenimentele de la nașterea Lui?
Când a început Isus să-și dea seama că scripturile vorbesc despre El?