Episodul 4 – Evangheliile, narațiunea lui Dumnezeu

de dec. 21, 2018Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

Întreaga istorie a omenirii se îndreaptă spre un ultim scop. Scripturile ne spun că o Zi va veni când orice făptură va declara că Isus Hristos este Domn și adevăratul Dumnezeu. În cele patru Evanghelii găsim mai mult decât o doctrină despre sfârșitul veacului. Acestea ne ajută să ne conectăm cu Persoana de la sfârșitul veacului. În acest episod vom vedea câteva lucruri despre revenirea lui Isus și dorința noastră de a se întoarce cât mai repede.

Transcriere completă

Evangheliile ca povestea lui Dumnezeu

În acest studiu vom vedea probabil cel mai important motiv pentru parcurgereaevangheliilor. Acestea sunt importante pentru că ele prezintă că Isus este Dumnezeu. El nueste doar un om normal care era uns de Duhul Sfânt să facă minuni; Isus nu e doar un profetevreu; El nu e doar un alt lider religios. El este Domnul, Yehova, Dumnezeul din Geneza1 – Creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor. Fratele său Iuda, ne-a spus că El este cel ce a clătinat muntele Sinai și a condus Israelul prin pustie. Ioan ne spune că el este Dumnezeul căruia îngerii îi cântă: „Sfânt, Sfânt, Sfânt” din Isaia6. Tot El este Dumnezeul care are să se întoarcă din nou în putere și glorie să restaureze întreaga creație așa cum o afirmă scripturile.Toate cele patru evanghelii încep prin mărturisirea lui Ioan Botezătorul care proclama venirea lui Yehova în persoană.

În evanghelii vedem cum Cel preamărit a trăit printre noi ca om. Dacă asta e tot ceeace vedem din evanghelii, un om bun, acestea ne pot trezi entuziasmul la fel cum filmele o fac.Totuși evangheliile prezintă mai mult decât evenimente din viața lui Isus, ele îl prezintă ca fiind Dumnezeu. Iar acesta este cel mai important motiv pentru care acestea trebuie să fieimportante pentru noi.

Pavel spune în 2Cor.4:6 „Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.”

În acest context, Pavel vorbește cum viața și cuvintele lui Isus ne descoperă cum esteDumnezeu. El ne duce înapoi la primele clipe ale creației în Gen.1:2

„Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina deîntuneric. „

Gândiți-vă la aceasta pentru un moment. Când pășești într-o cameră întunecoasă, ce trebuie să faci imediat? Cauți un întrerupător sau aprinzi lumina cu telefonul ca să-ți faci unpic de lumină. Nu contează cât de mult încercăm să vedem nu putem să o facem fără lumină. Așa a fost la început. În Geneza se spune că întunericul acoperea adâncul apelor. Nimic vizibil, totuși Dumnezeu a vorbit să fie lumină și brusc s-a creat un mecanism prin care putem vedea lucrurile.

În 2Corinteni, Pavel folosește același concept și spune că la Întrupare, Dumnezeu a luat forma omului și a locuit printre noi, astfel noi avem lumină prin care putem vedea cumeste Dumnezeu. Aceasta este ceea ce scripturile numesc glorie. Fereastra înspre cunoașterea lui Dumnezeu este Omul care se numește Isus din Nazaret. Biblia ne dă imagini cum esteDumnezeu în vechiul testament dar ceea ce era doar ca o imagine s-a transformat într-opersoană reală în evanghelii.

O frază pe care o folosim în rugăciune sau cântare este: „Doamne tu ești vrednic!” darce înseamnă cu adevărat aceasta? Când vedem ceva de valoare, în special când e ceva cu valoare intrinsecă le socotim prețioase. De exemplu pietrele prețioase, sau metalele prețioase sau priveliști cu munți sau piese de artă foarte valoroase. Gândiți-vă cât de mare este nedreptatea ca toate acestea să fie confiscate și niciodată admirate sau folosite. De ce estenedrept? Pentru că toate acestea au valoare și frumusețe în ele însele indiferent de opiniile oamenilor și deoarece acestea sunt valoroase în mod intrinsec ele ar trebui admirate șiapreciate.

Aceasta este adevărat cu atât mai mult pentru Dumnezeu- El este creatorul frumuseții deci orice ar fi valoros emană din El. Dumnezeu este în mod suprem valoros, incomparabil de frumos și de necomparat în glorie. De aceea El este acela care este cel mai vrednic să fie cunoscut, apreciat și lăudat. Dacă Isus e Dumnezeu iar noi avem istoria vieții Lui la dispoziția noastră în evanghelii, aceasta înseamnă că viața lui Isus e vrednică să fie cunoscută. Ne dăm seama în timp ce citim și medităm în evanghelii pe cine contemplăm de fapt?

Nu este nimic mai mare și mai înalt în creștinism decât Isus.

Ioan14:8-9 „Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.” Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?

Isus cu alte cuvinte îi spune lui Filip că El e îndeajuns ca să avem suprema înțelegeredespre Dumnezeu.

Psalmul 27:4 “Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de templul Lui. „

Aceasta este ceea ce facem când ajungem în evanghelii și vedem lumina cunoașterii și gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus. Aceasta înseamnă să ne minunăm și să privim frumusețea Domnului. Nu e ceva abstract ci e un Om numit Isus iar noi studiem viața șicuvintele Lui pentru că ele posedă vrednicie si frumusețe intrinsecă. Nu poți privi Turnul Eiffel doar din fotografii și să rămâi uimit, trebuie ca să mergi să-l vezi personal. Aceastatrebuie să facem și noi cu viața lui Isus. Mai mult decât să auzim predici noi trebuie să deschidem evangheliile și să vorbim cu El despre evenimentele vieții Lui.