Episodul 29 – Fuga în Egipt

de feb. 20, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

Iosif o trezește noaptea pe Maria și Isus pentru a pleca din Betleem spre Egipt. Nu mult după plecarea lor, Irod, în încercarea sa de a-L omorî pe împăratul de curând născut al evreilor, a ordonat execuția tuturor copilașilor de parte bărbătească din Betleem. În acest episod ne vom uita la aceste detalii din Matei 2 împreună cu un sumar al evenimentelor călătoriei pentru recensământ a lui Iosif și Mariei din Nazaret înspre Betleem până la reîntoarcerea din Egipt înapoi în Nazaret.

Transcriere

Fuga în Egipt

În ultimul episod ne-am uitat la vizita magilor și am văzut semnificația darurilor lor. Am văzut cum Iosif și Maria împreună cu pruncul Isus au trebuit să plece din Betleem deoarece Iosif a avut un vis de la Dumnezeu care l-a avertizat că Irod vroia să omoare copilașul. Suntem așa de familiarizați cu aceste evenimente că nu mai avem puterea să ne concentrăm asupra implicațiilor avute. Cum ar fi ca soțul dintr-o familie să se trezească noaptea și să spună soției că trebuie să plece câteva sute de km în altă tară. Asta nu e este o metodă foarte obișnuită sau ușoară. Pe drum Iosif și Maria s-au întâlnit cu alte caravane care călătoreau ceea ce adăuga un pericol în plus la drumul prin pustia arzătoare și nepăzită de nimeni în acea vreme. Totuși vedem cum Iosif și Maria au ascultat în toate de Domnul până în acest moment. Istoria Bisericii nespune că Iosif și Maria au călătorit până într-un loc care în prezent ar fi apropiat orașului Cairoiar darurile ce le-au primit le-au folosit pentru acoperirea nevoilor lor. Cu o zi înainte magii auvenit cu daruri iar acum în toiul nopții familia călătorea chiar cu frica propriilor vieți. De necrezut parcă! Aceasta nu era doar soarta sau un noroc care a adus necaz mai apoi ci așa eraplanului lui Dumnezeu…

După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice:„Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare. Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui, noaptea, şi a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.” Matei 2:12-15

Iosif și Maria au rămas în Egipt până la moartea lui Irod. Matei ne spune că profeția din Osea a fost împlinită prin întoarcerea lui Isus din Egipt. Totuși dacă ne uităm mai bine încontextul cărții Osea vedem că nu are nimic în comun cu Isus. Astfel această interpretare a luiMatei este pusă în categoria a ceea ce teologii o numesc o împlinire tipologică. Osea ne descrie ieșirea din Egipt a poporului Israel sub brațul Domnului și călăuzirea lui Moise prin Marea Roșie și pustie timp de 40 de ani. Matei vede acest exemplu și sub inspirația Duhului Sfânt o aplică lui Isus. Isus, ca fiu al lui Dumnezeu iese din Egipt, se botează mai apoi în apeleIordanului iar apoi e condus de Duhul în pustie pentru 40 de zile. Vedeți toate asemănările aici? Aceasta este ceea ce Matei a vrut să ne atragă atenția.

Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi întoate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângereşi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. Matei 2:16-18

Irod plin de mânie din pricina faptului că a realizat că a fost înșelat de magi a decis să omoare toți pruncii din Betleem mai mici de doi ani. Irod a calculat datele furnizate de magi decând au văzut steaua și până au ajuns și a dat această sentință impotriva copilașilor sub doi ani.Nu știm exact timpul când s-a petrecut aceasta dar Irod putea fi deja pe patul de moarte. Nu sunt dovezi ale acestui masacru dar totuși nu trebuie să ne imaginăm că au fost mai mult de 20-30 de copilași, Betleemul fiind doar o mică așezare. Astfel în comparație cu toate masacrele luiIrod din timpul vieții lui acesta este unul minor. Cu toate acestea, aceia au fost copilași adevărați iar viețile lor au fost luate de un rege crud, o marionetă a imperiului Roman.

După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt, şi-i zice:„Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să

ia viaţa Pruncului.” Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara luiIsrael. Matei 2:19-21

Scripturile nu ne spun cât de mult au stat Iosif și Maria în Egipt, dar bazat pe informațiile pe care deja le avem din scripturi se pare că șederea lor în Egipt a fost scurtă de doar cîteva luni. În Egipt, în zona unde ei au călătorit, erau câteva așezări evreiești ce trăiau în afara Israelului deci se prea poate ca Iosif și Maria au stat acolo. Oricum ceea ce trebuie să observămsunt toate evenimentele prin care au trecut în ultimele luni. Acesta era planul lui Dumnezeupentru nașterea fiului său, Mesia, adevăratul împărat al Israelului care va sta într-o zi pe tronullui David și va conduce națiunile. Iar aceasta este istoria lui Dumnezeu care s-a întrupat,Domnul glorios din veșnicii, cel ce a făcut toate lucrurile și prin care stau în ființă chiar și acum. Să fim încurajați să ne gândim la toate acestea. Ele ne vorbesc mult despre cum este Dumnezeu iar ele trebuie să fie precum comorile pentru noi foarte prețioase inimilor noastre.

Vrem acum să punem în mod cronologic evenimentele de la călătoria pentru recensământ până în prezent. Acest lucru va fi de ajutor și va aduce claritate evenimentelor.

 1. Luca2:3-5 -Iosif și Maria se pregătesc de plecarea din Nazaret spre Betleem care a duratmai mult de o săptămână;

 2. Luca2:7 -Iosif și Maria ajung în Bethleem unde pruncul Isus este născut;

 3. Luca2:21 -Opt zile mai târziu Isus este circumcis în Bethleem;

 4. Luca2:22-38 -40 zile mai târziu după nașterea lui Isus Maria vine la Templu pentru

  ritualul de curățire și de consacrare a lui Isus;

După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului, Iosif şi Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar Pruncul creştea şi Se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul luiDumnezeu era peste El. Luca 2:39-40

Luca ne spune că după cele 40 de zile Iosif și Maria s-au întors în Galileea. Dacă așa stau lucrurile cum rămâne cu vizita magilor, omorârea copiilor, fuga în Egipt pe care le vedem în Matei2? Cum se potrivesc aceste evenimente dacă Luca ne spune că ei s-au întors imediat după curățirea la Templu? Nu cred că e o contradicție sau informații greșite pe care Luca sau Matei ni le oferă. Pot fi două posibilități. Luca ne poate oferi doar informații generale despre viața lui Isus și că a crescut în Nazaret sau poate chiar Iosif și Maria au făcut o vizită în Nazaret dupăce au fost la Templu.

 1. Luca2:39-40 O scurtă vizită a lui Iosif și Mariei în Nazaret probabil pentru a vizita rudele și a-și lua lucrurile ca mai apoi să se stabilească în Betleeem;

 2. Matei2:1-12 Vizita magilor în Ierusalim, la Irod și în Betleem ca să se închine lui Isus și să-i aducă daruri;

 3. Matei2:14-15 Plecarea magilor, visul lui Iosif și fuga în Egipt a lui Iosif și Maria până lamoartea lui Irod.

  Data viitoare vom vedea așa numita perioadă a anilor de tăcere din viața lui Isus de când

era copil până aproape de intrarea în lucrarea publică. Nu sunt foarte multe evenimente și informații despre aceasta dar meditarea la aceste lucruri ne va ajuta să vedem caracterul lui Dumnezeu și planul său și aceste lucruri ne pot întări în relația și credința noastră în El.