Episodul 27 – Vizita magilor

de feb. 20, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

După ce Isus a fost născut în Betleem, magii din răsărit au venit să-L viziteze și să-și aducă darurile înaintea Lui. Dar cine erau acești magi? De unde erau aceștia și de unde au venit ca să-L caute pe împăratul evreilor? Răspunsul scripturilor ne poate surprinde. În acest episod ne vom uita la detaliile evenimentului cu magii și însemnătatea darurilor care le-au adus lui Isus

Transcriere

Vizita magilor

În ultimele trei episoade am văzut cum Iosif și Maria și pruncul Isus au întâlnit pe Simeon și Ana, doi evrei bătrâni care așteptau promisiunile lui Dumnezeu să restaureze Ierusalimul și să aducă gloria națiunii Israel. Atât Simeon cât și Ana au declarat că pruncul Isus va fi cel ce va aduce ceea ce Legea și profeții au spus. El va fi cel ce va face separare în Israel.În următoarele studii vom vedea cum Ioan Botezătorul va dezvolta această temă. Chiar dacădeja am subliniat acest lucru, ideea separării și confruntării în lucrarea publică a lui Isus e foarteimportantă. În prezentările moderne a lui Isus și ale evangheliei se vorbește întotdeauna de Isus ca un om bun care nu a supărat niciodată pe nimeni iar mai apoi a mers la cruce pentru că a iubit pe toată lumea. Astfel datorită respingerii accentul s-a schimbat de pe mesajul pocăinței și a judecății viitoare lui pe care Isus îl predica poporului.

În episodul de azi ne vom uita la vizita magilor. Aceasta poate părea diferit de modul cum suntem obișnuiți deja din scenete sau de la TV care ne spun că magii au venit în acea noapte imediat după ce Isus s-a născut.

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” Matei2:1-2

Matei încadrează vizita magilor în zilele împăratului Irod. În VT acest cuvânt „magi”apare în cartea Daniel 2:2 cu înțelesul de magicieni și de asemenea în Fapte 13:6-8. Scriitorulevreu Philo ne informează că aceștia erau iscusiți în interpretarea viselor iar în timpul lui Isus aceștia erau recunoscuți pentru cunoștințele astronomice. În timpurile vechi ei erau de asemeneapreoți, astrologi și oficialități care conduceau și aveau autoritate să aleagă diferiți împărați.Totuși sunt multe lucruri care nu se cunosc despre magii care au venit la Isus.

Cum au ajuns la cunoștința nașterii lui Hristos, împăratul evreilor?

Tot ceea ce știm este că ei au văzut o stea. De ce acești oameni dintre neamuri depărtate de Ierusalim erau așa de interesați de nașterea împăratului evreilor? Haideți să vedem mai întâicâteva lucruri despre stea. Avem două posibilități.

Deoarece credem în inspirația scripturilor putem presupune că această stea a apărut în mod miraculos și i-a călăuzit pe magi. Altă opțiune ar putea fi ca steaua să fi fost un fenomenastrologic pe care magii l-au văzut și au priceput înțelesul lui.

De ce acești oameni au venit din răsărit și erau interesați de promisiunea unui împărat evreu? Trebuie să ținem cont că o mare mulțime de evrei trăiau în Imperiul Parților pe vremea lui Isus. În 2Regi 24-25 vedem cum babilonienii au cucerit Iuda și Ierusalimul și au deportat o bună parte din populația evreilor în Babilon unde au trait pentru 70 de ani. Acest lucru a începutîn anul 605 Î.Hr. Regele Cir a permis evreilor să se întoarcă și să rezidească Templul sub Ezra și Neemia. Dar nu toți s-au întors. Deci religia iudaică, evreii și scripturile au rămas în OrientulMijlociu. Oameni ca Daniel au rămas și au avut favorul regilor babilonieni și persani. Astfel, pasaje ca Num.24:17 și alte profeții din cartea Daniel pot fi explicația faptului cum acești magi din răsărit au ajuns la cunoașterea lui Mesia și a evenimentelor.

Magii erau oameni din înalta societate de atunci și probabil nu au fost numai trei așa cum suntem obișnuiți să credem. Ei erau foarte bogați, îmbrăcați foarte nobil și foarte probabil având cu ei slujitori și animale chiar o armată care să îi păzească în călătoria lor spre Ierusalim. Cu siguranță au atras atenția întregului oraș pentru că lucrul acesta nu se întâmpla în mod normal. De aceea Matei adaugă:

Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-atulburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. „În Betleemul din Iudeea”, i-au

page1image3720976page1image3745104page1image3800848

răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.” v.3-6

Să ne gândim la următorul lucru: străjerii de pe zidurile Ierusalimului văd acest convoi cu toată ceremonia, bogăția și dimensiunea politică și cu siguranță se întrebau: Care esteînțelesul tuturor acestor lucruri? Iar magii au răspuns: Am venit aici pentru că vrem să ne închinăm împăratului de curând născut al evreilor. Oh, ce scenă trebuie să fi fost! Ce puteaucrede oamenii din Ierusalim? Păstorii care au avut vizita angelică în trecut ar fi putut să împărtășească noutățile cu locuitorii Ierusalimului iar împreună cu speranțele oamenilor dinIerusalim care așteptau pe Mesia și împărăția lui pe baza profeților din vechime au avut în acea vreme nădejdi renăscute despre restaurarea Israelului și izbăvirea de dușmani. Probabil și-auadus aminte de Solomon și de gloria Ierusalimului și splendoarea Templului împreună cu pacea și siguranța ce guverna în acea vreme datorită Dumnezeului lui Israel. Poate și-au adus amintecălcările lor de lege și cum datorită acestui lucru împărăția lui David s-a destrămat și au ajuns în situația prezentă. Nu ni se spune că toți locuitorii Ierusalimului aveau inimile pline de așteptare. Vedem totuși o mică rămășiță ca Zaharia și Elisabeta, Simeon și Ana care nădăjduiau în aceste lucruri. Totuși autoritățile evreilor își împietriseră inima și au respins toate aceste veșticare au fost aduse. În mod trist, ei erau mult mai interesați de putere și bogăție.

Putem vedea cum toate acestea sunt ca o acuzare pentru Irod, regele marionetă al Romei,și pentru întreg orașul Ierusalim? Irod nu era împăratul de drept al evreilor iar liderii Israelului au pierdut complet anunțul despre nașterea împăratului de drept. Niște păgâni din Est au venit spre Ierusalim căutând împăratul evreilor care fusese născut. Magii au venit să facă o declarație politică iar Irod și locuitorii Ierusalimului au înțeles ca atare vizita lor. În acea vreme nu era nicio separare între religie și politică. Magii erau cei care și-au ales propriul împărat în imperiul Parților iar acum veneau să i se închine împăratului de drept al evreilor. Putem vedea astfel cum a putut Irod interpreta aceste lucruri ca o amenințare la adresa domniei lui? Un nou împărat s-a născut iar Irod trebuia să fie detronat. Cuvintele lui Simeon despre Isus care urma să aducăseparare începeau deja să se împlinească.

Dacă Matei ar fi redefinit ce înseamnă să fi împăratul evreilor aceste lucruri nu ar avea niciun sens în contextul istoric al narațiunii prezente în evanghelie. Așa cum am văzut în Luca 1, Isus urma să stea pe scaunul de domnie al lui David și să conducă peste casa lui Iacov pentru totdeauna. Acest lucru este politic și are legătură cu o guvernare pe pământ din Ierusalim. Înaceste pasaje nu este nicio redefinire care îl fac pe Isus în mod spiritual împăratul evreilor.

Magii merg la Irod. Dacă magii n-ar fi avut influență politică și n-ar fi fost înțelepți cum ar fi avut ei șansă să intre în audiență la Irod? Trebuie să ne gândim la acest detaliu altfel nu putem vedea rostul acestui lucru. Irod a adunat pe mai marii preoților ca să dea magilor unrăspuns cu privire la locația nașterii împăratului evreilor. Aceștia au spus Betleemul din Iudeeacitând pe profetul Mica 5:2 :

„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”

Betleem era orașul lui David dar în același timp Mica ne spune că de acolo va veni un conducător care va conduce poporul Israel ca un bun păstor. Trebuie să vedem din nou implicațiile politice. Irod, va face și acum la fel cum a făcut de-a lungul domniei sale cu cei ce s-au ridicat să-i ia tronul, zdrobindu-i. El nu a dat greș în trecut și cu siguranță se gândea că niciacum nu va greși. Irod a început să comploteze chiar de la auzirea veștilor despre convoiul magilor și vizita lor la el pentru a-și ține puterea.
Câteva puncte de meditat :
Imaginează-te că ești un străjer pe zidurile Ierusalimului dinspre est. Care ar fi fost reacția tavăzând că un convoi vine în Ierusalim?

Pune-te în locul lui Irod. Cum te-ai fi simțit dacă acești magi cu influență politică veneau la tine și cu alte cuvinte spuneau: Tu nu ești împăratul evreilor noi am venit să ne închinăm împăratului de drept al evreilor care este de curând născut.