Episodul 23 – Primele zile ale lui Isus

de feb. 20, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

Când Isus era în vârstă de 8 zile a fost circumcis după obiceiul Legii. Iosif și Maria au călătorit la Ierusalim pentru a aduce o jertfă pentru curățire și să-l dedice pe Isus înaintea unui preot. De ce Isus a trebuit să fie circumcis și ce legătură este între aceasta și legământul lui Dumnezeu cu poporul Său? În acest episod ne vom uita la toate acestea pe baza pasajului din Luca 2.

Transcriere

Primele zile ale lui Isus

În ultimele două episoade ne-am uitat la păstorii din câmpia de lângă Betleem.Acestora le-a apărut un înger și o mulțime de oaste îngerească ca mai apoi să ajungă la în ieslea unde Isus a fost născut. Am văzut cum cei mai disprețuiți oameni din societate au fostprimii care l-au privit pe viitorul împărat al Israelului și Dumnezeu întrupat.

Cum a fost următoarea zi pentru păstori după ce s-au întors din nou la munca lor pe câmpie?A fost primită mărturia lor de cei cărora le-au împărtășit lucrurile văzute?

Se pare că nu au fost primite cu mare entuziasm. Dacă cuvântul lor a ajuns în Ierusalim la liderii religioși care a fost reacția acestora? Parcă putem să ne imaginăm o discuție de genul acesta: Deci, vreți să-mi spuneți mie mare preot, că Dumnezeu v-a anunțatpe voi, păstorilor, despre nașterea împăratului lui Israel? El este Domnul? Serios?

Așa cum am mai spus, Dumnezeu nu s-a descoperit liderilor națiunii și asta vorbește atât de mult despre cum este Isus. El este atât de diferit față de cum percepem noi și facemlucrurile.

În studiul de astăzi ne vom uita la primele zile ale lui Isus. E destul de ușor să sărimdirect de la nașterea Lui la începutul lucrării sale publice deoarece evangheliile ne redau foarte pe scurt detalii din copilăria lui. Dar sunt atât de multe lucruri de care vom rămânea uimiți.

Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au pus numele Isus,nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece. Luca 2:21

Ce s-a întâmplat în primele zile de după nașterea lui Isus cu Iosif și Maria? Ei erau încă în Betleem și nu se întorseseră în Nazaret până la acest punct. Până acum doar păstoriiau fost singurii vizitatori pe care i-au avut din ceea ce scripturile ne spun..magii încă nu sosiseră încă. În tot acest timp, a fost cineva care i-a găzduit?

Vechiul Testament spunea că orice băiat urmaș din Avraam să fie circumcis la 8 zile de la naștere. Vedem acest lucru în Geneza 17 și 21 și Levitic 12. În versetul din Luca vedemcum Iosif și Maria rămân credincioși Domnului și poruncilor lui. Circumcizia lui Isus este identificată în mod direct cu frații lui evrei din națiunea Israel. Pavel spune în Galateni 4:4 că Isus a fost născut sub lege, legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu națiunea Israel. Ritualul circumciderii vine de la Avraam, deoarece Dumnezeu a făcut un legământ cu el și i-a dat anumite promisiuni specifice. Pe scurt acestea sunt:

-să-i dea un urmaș de parte bărbătească Gen.15:4
-să binecuvinteze toate națiunile lumii prin acest urmaș Gen.12:2-3
-să-i dea o familie foarte mare Gen.15:5
-sa-i dea putere politică, mare bogăție și astfel să devină o mare națiune Gen.12:2

-să-i dea lui și urmașilor săi țara Canaan ca moștenire pentru totdeauna Gen.12:5,7

Circumcizia a fost dată în Geneza 17 ca un semn al acestui legământ. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să luăm doi oameni de pe vremea lui Avraam și am vrea să știm cine este urmașul lui Avraam și cine nu, circumcizia era semnul care ne arăta acest lucru. Cel ce era circumcisera parte din familia lui Avraam și urma să moștenească binecuvântările pe care Dumnezeule-a promis. Vom dezvolta această temă a binecuvântării într-un alt context dar este importantsă vedem că binecuvântarea nu înseamnă circumstanțe favorabile, o mulțime de bani sau chiar iertarea păcatelor ci are de a face cu blestemul din Geneza 3. Trebuie să ne gândim la blestem și binecuvântare în cadrul evenimentului din Gen 3 și ce s-a petrecut apoi fiecărui om după ce Dumnezeu a blestemat pe Adam în grădină. Poate asta o să ne ajute puțin până când vom analiza mai în detaliu la vremea potrivită.

Iosif și Maria au circumcis copilul în a 8 a zi și i-au pus numele Isus, așa cum îngerulspusese. În obiceiul evreiesc a 8 a zi era o zi de celebrare dar trebuie să ne aducem aminte că Iosif și Maria erau încă în Betleem. Nu știm cine altcineva putea să mai fie acolo – probabil nu au avut pe nimeni din rudele apropiate sau prieteni și au fost mai mult sau mai puțin singuri. Dacă acest lucru este adevărat, aceasta vorbește din nou atât de mult despre cum esteDumnezeu. Dar din nou scripturile nu ne dau niciun indiciu precis ci doar un mic sumar al acestei perioade.

Şi, când s-au împlinit zilele pentru curăţarea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului – după cum este scris în Legea Domnului: „Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului” – şi ca să aducă jertfă: o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit înLegea Domnului. Luca 2:21-24

Îi vedem pe Iosif și Maria călătorind de la Betleem la Ierusalim o distanță deaproximativ 10 km ceea ce nu era așa de dificil pentru ei. Isus avea mai mult de o lună de când se născuse pentru că mama era necurată 33 de zile după naștere iar mai apoi trebuia să aducă o jertfă conform Levitic 12:1-8. Legea prevedea un miel ca jertfă dar cine era sărac șinu-și permitea putea să aducă doi porumbei sau turturele. Luca ne spune că ei au oferit jertfa săracilor. Chiar dacă Iosif era tâmplar se pare că el nu avea un venit prea mare ca să se îmbogățească. Din nou, cât de mult ne spune acest lucru despre cum vede Dumnezeulucrurile și cum este Dumnezeu.

De asemenea Legea ne spune că orice copil de parte bărbătească născut în Israeltrebuia prezentat înaintea Domnului. Chiar dacă consacrarea nu trebuia făcută neapărat la Templu ci doar înaintea unui preot din Israel ei totuși au mers la Templu fiind atât de aproape de Ierusalim atât pentru consacrare și curățirea lor. Acest lucru este specificat în Legea lui Moise:

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Pune-Mi deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât şi dintre dobitoace: este al Meu.” Să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriţei; iar dacă nu-l veirăscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Exod 13:1-2,13

Ritualul consacrării ne aduce aminte de cartea 1Sam.1-2 când Samuel a fost adus înaintea Domnului:

Dar Ana nu s-a suit şi a zis bărbatului ei: „Când voi înţărca copilul îl voi duce, ca să fie pus înaintea Domnului şi să rămână acolo pentru totdeauna.” Elcana, bărbatul ei, i-a zis:„Fă ce vei crede, aşteaptă până-l vei înţărca. Numai împlinească-Şi Domnul cuvântul Lui!” Şi femeia a rămas acasă şi a dat ţâţă fiului ei, până l-a înţărcat. Când l-a înţărcat, l-a suit cuea, şi a luat trei tauri, o efă de făină şi un burduf cu vin. L-a dus în Casa Domnului la Silo:copilul era încă mic de tot. 1Sam.1:22-24

În studiu suplimentar am văzut că Samuel și mama lui sunt importanți pentruînțelegerea conceptului de Mesia. Această consacrare a bebelușului Isus înaintea Domnului ar trebui să ne aducă aminte de Samuel și istoria împăraților lui Israel. Acest lucru va devenimult mai clar studiul următor când ne vom uita la Simeon și Ana.

Câteva lucruri de meditat:
1.Gândiți-vă la săptămâna de după nașterea lui Isus până la circumcizia acestuia. Cât de mults-au gândit Iosif și Maria la ultimele 9 luni?

2.Cum a fost călătoria scurtă spre Ierusalim a celor trei? A fost prima dată când Isus fusese scos din locul unde fusese născut?

3. Gândiți-vă la sărăcia tinerei familii și ce ne spune aceasta despre Dumnezeu? Și-a găsit Iosif de lucru în Betleem? De unde a avut el bani să-și întrețină familia după ce au părăsitNazaretul?