Devoțional – Isaia 40

de oct. 30, 2018Blog, Devoțional pentru 31 de zile0 comentarii

Isaia 40

„El şade deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o maramă subţire şi le lăţeşte ca un cort,ca să locuiască în el.” Isaia40:22

Acesta este unul dintre capitolele importante ale Scripturii, care aruncă o privire în adâncurile fără sfârșit ale gloriei și măreției lui Dumnezeu. Dumnezeu Însuși este centrul ultim al tuturor lucrurilor. De la insecta cea mai minusculă și până la omul cel mai strălucit, toți suntem ființe create și susținute prin cuvântul Lui; iar El este Creator. Dacă El este definiția realității și a adevărului, atunci cu cât ceva sau cineva se îndepărtează mai mult de El, cu atât acel ceva sau cineva devine mai puțin real. Relevanța și importanța oricărui lucru stă în relația pe care o are cu Creatorul tuturor lucrurilor. Isaia 40 ne dezvăluie realitatea. Vezi lumea din această perspectivă? Mare parte din lucrurile pe care noi le considerăm cele mai puternice și influente pe lumeaasta nu sunt decât un abur, lipsite de valoare în ochii Domnului (14-15). Ne uităm la națiuni și stimăm oameni puternici, în virtutea avuțiilor lor, a realizărilor personale sau a influenței politice. Și totuși, toți aceștia sunt precum iarba: se usucă, pălesc, întrucât Domnul le dă suflare și tot El le-o ia și, până la urmă, și ei pier (40:7). În contrast, realitatea Cuvântului lui Dumnezeu rămâne veșnic pentru că este extensia Celui care definește tot ceea ce este real.

Gândește-te la valoarea inestimabilă a lui Yahweh. Libanul n-ajunge pentru foc, şidobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. (Isaia 40:16). În Vechiul Testament,Libanul era plin de păduri întinse care procurau mare parte din lemnul de care aveau nevoie regiunile înconjurătoare (cedrii Libanului). Versetul acesta vorbește desprevaloarea lui Dumnezeu. El este atât de măreț încât dacă pădurile gigantice ale Libanului ar fi făcute una cu pământul pentru a lua din ele lemnul necesar pentru jertfe și toate animalele din acele păduri ar deveni ofrande, tot nu ar fi o jertfă adecvată și demnă de Divinul Suveran. Ceea ce este frumos este că, citind cartea Isaia, vedem că există o jertfă adecvată pe care El o pune la dispoziție pentru a ispăși „inadecvarea“ pământului (Isaia 53:10).

Pe măsură ce oamenii pământului se răzvrătesc, zi după zi, față de Cel ce le dă viața și vedem ravagiile efectelor păcatului asupra fragilei noastre rase umane, am putea lesne trage concluzia că asta este tot ceea ce este, că suntem lăsați de izbeliște și înstrăinați iremediabil de interacțiunea Celui Sfânt cu pământul. Lucrul acesta este departe de adevăr. Căci „este Unul care este întronat deasupra cerculuipământului…“ (22, traducerea autorului). Deși această realitate este adesea redusă la o simplă metaforă, El șade pe un tron real (Apocalipsa 4:2). El este Regele Suveranal întregii creații, deținând toate lucrurile (Deuteronom 10:14-17; Psalmul 24:1; 50:12)și conducând în mod prezent și activ tot ceea ce a făcut (1 Cronici 29:10-12; Psalmul 11:4-7; 47:1-9; Daniel 2:19-22; 4:1-37). Toate lucrurile se află sub guvernarea Lui, chiar și acum. Yahweh este transcendent, totuși implicat cu pasiune în creația Sa și în viața poporului Său. El dă putere din puterea Lui celor ce așteaptă de la El (29-31).Contemplează măreția Dumnezeului nostru și lasă-te cuprins de uimire înaintea Lui!Yahweh, Creatorul a toate, centrul tuturor lucrurilor și Cel care definește realitatea. Cheamă-L astăzi și El îți va din harul Său.