Devoțional – Evrei 1

de oct. 30, 2018Blog, Devoțional pentru 31 de zile0 comentarii

Evrei 1

„După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.”  Evrei 1:1-4

În trecut, Dumnezeu a fost făcut cunoscut prin multe și diferite izvoare, dar acumacestea s-au concentrat devenind un fluviu rapid. Isus este centrul a tot ceea ceDumnezeu a dorit să dezvăluie despre Sine. Isus este răspunsul la întrebarea: „Cum este Dumnezeu?“ El este revelația deplină a lui Dumnezeu pentru om (Coloseni 2:9); nu fragmente din adevăr, ci întregul adevăr (Ioan 14:6). Dumnezeul cel necreat, invizibil pentru noi, a fost făcut vizibil prin viața unui om care a plâns, a râs, a avut onuanță specifică a pielii și un timbru specific al vocii. „Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.” (1 Ioan 5:20). El este moștenitorul tuturor lucrurilor întrucât El este Cel cele-a făcut pe toate (1 Corinteni 8:6; Coloseni 1:16). Tatăl L-a numit în mod personal peFiul Său ca moștenitor al pământului (Apocalipsa 5:9-10). Natura și dimensiunea moștenirii cuiva depinde de bogăția și puterea tatălui acelei persoane și de poziția pe care o are între urmașii tatălui său. Tatăl lui Isus este mai presus de toate (Efeseni 4:6), iar Isus este cel dintâi născut din toată creația (Coloseni 1:15) și cel dintâi născut dintrecei morți (Coloseni 1:18; Apocalipsa 1:8; Romani 8:29). De aceea, moștenirea Lui este creația întreagă. „Eu voi vesti hotărârea Lui” – zice Unsul – „Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut. Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire! (Psalmul 2:7-8, cf. Matei 28.18; Efeseni 1:9-10).

Isus este slava lui Dumnezeu (Ioan 1:14, 18). Căci Tatăl ne-a dat „luminacunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos”. (2 Corinteni 4:6).După cum un sigiliu are impregnată o imagine pe el, și Isus este impresia ființei Tatălui Său, reprezentarea exactă a naturii Sale (2 Corinteni 4:4; Coloseni 1:15). Atunci când ne uităm la El, Îl vedem pe Tatăl (Ioan 14:9), fiindcă El Însuși este Domnul, Yahwehîntrupat (Ioan 10:30; cf. Deuteronom 6:4; 1 Corinteni 8:6). El este cel care, în prezent,ține toate lucrurile din ceruri și de pe pământ prin Cuvântul Lui (Coloseni 1:17). Însăși viața și existența noastră, precum și a tuturor lucrurilor, atârnă de Cuvântul Lui care ne susține. Dumnezeul-Om, rănit pentru fărădelegile noastre, înviat dintre cei morți, șade acum întronat la dreapta Tatălui, având ca moștenire Numele cel mai de preț: „Deaceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;

pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul [YAHWEH].“(Filipeni 2:9-11, explicația adăugată).

page1image3768400page1image3772560page1image3709120page1image3777968page1image3777344page1image3777552