Devoțional – Efeseni 1

de oct. 30, 2018Blog, Devoțional pentru 31 de zile0 comentarii

Efeseni 1

„..căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-lalcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinireavremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: celedin ceruri şi cele de pe pământ.”   Efeseni 1:9-10

Adesea, Îl căutăm pe Dumnezeu pentru a afla voia Lui pentru viețile noastre individuale, dar cât de des dăm atenție planurilor și dorințelor Sale ultime? Acest pasaj ne descoperă voia ultimă a lui Dumnezeu, realizată în Isus, Mesia. Știind acest lucru, ne putem alinia dorinței Sale și umbla în lumina planului Său. Planul Său („taina voii Sale“) a fost acum descoperită în mod public, pentru că Tatălui I-a făcut plăcere să ne-o descopere (v. 9). Substanța planului Său ne este dezvăluită în v. 10: „pentru ca laîmplinirea vremurilor, toate lucrurile din ceruri și de pe pământ să fie din nou aduse laolaltă sub conducerea lui Mesia“ (traducerea autorului).Dumnezeu Tatăl Și-a luat angajamentul de a aduce toate lucrurile din ceruri și de pe pământ împreună, sub conducerea unui singur cap: Isus, Mesia. Aici, „însumarea“duce mai departe timpul: „pentru a însuma, uni, din nou“. După cum, cândva, toate lucrurile erau în unitate completă în planul bun și perfect al lui Dumnezeu, ele vor fireaduse în acea stare din nou. Lucrurile vor fi din nou ca în Eden. Isus, fiind deplinDumnezeu și deplin Om, este intersecția ultimă dintre relația de înstrăinare dintre Dumnezeu și creația Lui, sub povara păcatului ce a survenit ca o consecință a rebeliuniiomului. „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prinsângele crucii Lui. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurileşi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prinmoarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.” (Coloseni 1:19-23). Aceasta este nădejdea Evangheliei: că toate lucrurile vor fi restaurate și reconciliate pe măsură ce atât noi, cât și pământul, vom avea parte de înviere, la venirealui Isus (Fapte 3:19-21; 1 Corinteni 15:19). Toți inamicii lui Isus vor fi aduși în supunere față de El și până și cel din urmă dușman, consecința păcatului (moartea), va fi abolit (1 Corinteni 15:20-28). Cei ce suntem ai lui Cristos vom căpăta o moștenire în acest plan ultim al lui Dumnezeu (v. 11) și ni s-a dat o garanție în timp ce așteptăm această salvare ultimă (vv. 13-14). Pavel încheie această porțiune a Scripturii cu o rugăciune ca noi să creștem în cunoașterea lui Isus prin duhul înțelepciunii și al revelației și să ajungem să cunoaștem nădejdea chemării Lui și uluitoarea vrednicie a moștenirii Sale,mireasa lui Cristos (vv. 16-18). El ne pune la dispoziție putere de la El care să ne dea har în participarea noastră la acest scop ultim (v. 18). Cere-I să deschidă ochii inimii tale ca să-L cunoști pe El și planul Său de răscumpărare a tuturor lucrurilor.

page1image1694544page1image1699952page1image1679984