În Luca 17:20-37 Isus descrie cum va veni Împărăția lui Dumnezeu: brusc și apocaliptic ca în zilele lui Noe, ca fulgerul de la est la vest. Totuși, cum se relaționa aceasta cu așteptările fariseilor?