6. Rugăciunile Scripturii – Rugăciuni de trăire și nădejde în Vechiul Testament

de iun. 12, 2018Audio, Cursuri, Notițe, Rugaciunile scripturii, Ucenicie0 comentarii

 

6. Rugăciuni de trăire și nădejde în Vechiul Testament

cu Ionut Cazan | Rugăciunile Scripturii

Seria – Ce este rugăciunea

Dezvoltarea rugăciunii de trăire și nădejde în Vechiul Testament

Dacă am putea sumariza principalele teme din Vechiul Testament cu privire la rugăciune acestea ar fi legate de trăire cât și de nădejde. Așa cum am văzut în episoadele trecute Dumnezeu cere curăție de inimă celui care se apropie de el iar ancora credinței stă în restaurarea tuturor lucrurilor de la sfârșitul veacului.

Astăzi vom încerca să vedem aceste teme ale rugăciunilor care s-au dezvoltat prin legăminte, psalmi și scrierile profeților.

De la darea Legii și alegerea poporului Israel, voia lui Dumnezeu cu privire la trăirea celui credincios a început să fie și mai specifică datorită descoperirii caracterului lui Dumnezeu și poruncilor sale. „Să-l iubești pe Domnului Dumnezeu și pe aproapele tău cu toată inima” este sinteza trăirii plăcute Domnului.

Autorii psalmilor au surprins aceste lucruri în majoritatea psalmilor lor…și anume dorința și îndemnul pentru trăirea curată, plăcută Domnului.

Citim astfel în Ps. 15:

„Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă. Acela nu bârfește cu limba lui, nu face rău semenului său şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său. El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit, dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul. El nu- şi ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată”.

sau în psalmul 101tot cu referire la trăirea credincioasă Domnului:

„Voi cânta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoşilor; ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine; nu vreau să cunosc pe cel rău. Pe cel ce bârfește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici; pe cel cu priviri mândre şi cu inima îngâmfată, nu-l voi suferi. Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară, ca să locuiască lângă mine; cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea”.

În nenumărați alți psalmi vedem aceste îndemnuri la o inimă curată și trăire în dreptate și ascultare de Dumnezeu. Profeții au îndemnat și ei poporul Israel să se întoarcă la o trăire credincioasă oridecâteori se abăteau de la calea Domnului.

În baza acestei trăiri credincioase cei drepți urmau să moștenească țara promisă (ps.37). Nădejdea promisiunii lui Dumnezeu a fost dezvoltată prin legământul cu Avraam căruia Dumnezeu i-a promis o țară și că va fi o binecuvântare pentru toate familiile pământului.

Această promisiune s-a dezvoltat mai mult de-a lungul vremurilor prin legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu David prin care i-a promis că un urmaș din familia lui va domni peste împărăția restaurată a lui Israel din Templul din Ierusalim.

Astfel, cei credincioși apelau mereu în rugăciune la legămintele Domnului față de Avraam și David și restaurarea vieții, creației și dreptății sub aceste promisiuni ale Domnului.

„El va avea iarăși milă de noi și va ține ceea ce a promis lui Avraam, ce a jurat părinților noștri în zilele deodinioară”. Mica 7

Chiar venirea lui Isus este percepută ca o confirmare și o garanție a credincioșiei lui Dumnezeu față de David. Lui Isus din Nazaret Domnul Dumnezeu „îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. El va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și împărăția Lui nu va avea sfârșit”. (Lc.1) iar aceasta era nădejdea tuturor credincioșilor. „Vie împărăția ta” în contextul rugăciunii Tatăl nostru nu însemna nimic altceva decât nădejdea venirii împărăției lui David.

În episoadele viitoare vom vedea dezvoltarea acestor elemente pe care evreii le-au incorporat în rugăciuni concrete ca abia mai apoi să ne apropiem de rugăciunile din Noul Testament făcute de apostoli. Această serie nu are menirea să trateze în întregime subiectul rugăciunii.

Mai degrabă scopul acestei serii despre rugăciune este să deschidă o înțelegere biblică a rugăciunii și planului lui Dumnezeu care să stârnească o dependență de Dumnezeu în rugăcine și o trăire practică față de ceea ce este central voii lui Dumnezeu în scripturi.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect