6. Împărăția lui Dumnezeu- Gloria Israelului

de iun. 6, 2018Audio, Cursuri, Împărăția lui Dumnezeu, Notițe, Vremurile din Urmă0 comentarii

 

6. Gloria Israelului

cu Ionut Cazan | Împărăția lui Dumnezeu

Împărăția lui Dumnezeu – Gloria Israelului

Nu doar că Împărăția mesianică va fi universală și multietnică în scop ci va funcționa având o disticție între Israel și națiuni. Dumnezeu s-a legat pe El însuși în mod etnic în planul de răscumpărare al istoriei. Chiar dacă Dumnezeu e împăratul întregului pământ, El s-a descoperit pe Sine Însuși de peste 300 de ori ca Dumnezeul lui Israel, incluzând aici și alte variante ca Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul patriarhilor sau al părinților noștri. Sămânța mesianică urma să fie Împăratul lui Israel, Împăratul evreilor a cărui domnie se va extinde până la marginile pământului. În acest fel, istoria de răscumpărare a omenirii este Israelocentrică deoarece mântuirea vine de la evrei (Ioan 4).

Cu privire la păcat și neprihănire Dumnezeu nu a arătat favoritism sau părtinire față de vreo națiune sau etnie. Cu toate acestea El a ales să orchestreze istoria de răscumpărare în acest veac (în darea și administrarea Cuvântului Său) prin evrei și Dumnezeu va administra istoria de răscumpărare și în veacul viitor (darea și primirea vieții veșnice) tot prin evrei. Cu toate că aceste lucruri sunt respinse, ignorate sau trecute cu vederea acestea sunt lucruri reale pe care scripturile le transmit.

Pentru majoritatea neamurilor, asocierea mântuirii cu poporul evreu este incredibil de ofensatoare. Într-adevăr alegerea divină cu privire la o singură națiune ofensează toate celelalte națiuni. Mai mult decât atât, este alegerea divină cu privire la un om, Isus din Nazaret care ofensează fiecare ființă umană. De ce nu eu? De ce nu România? De ce nu America? Deoarece Dumnezeu are dreptul să aleagă. În această privință suveranitatea lui Dumnezeu nu poate fi respinsă.

Într-o astfel de lumină, era de la sine înțeles că împărăția mesianică va fi o împărăție Israelocentrică care va guverna în veacul viitor. Unicitatea evreilor este desprinsă din conceptul de „întâiul născut” (moștenirea primului născut) ca drept și rol legal al celui mai mare fiu să administreze moștenirea întregii familii.

„Israel este întâiul meu născut” (Exod 4:22)

„Eu sunt un tată pentru Israel iar Efraim este întâiul meu născut” (Ieremia 31:9)

Israelului i s-a dat pentru prima dată privilegiul să-L numească pe Creatorul Cerurilor și al pământului Tată. Astfel, Israel se ruga în Isaia 63:16 „Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, Tu, din veşnicie Te numeşti „Mântuitorul nostru”.

O Doamne, aceste națiuni, care sunt socotite să fie nimic, s-au năpustit peste noi și mănâncă țara. Dar noi, poporul tău, care ne-ai chemat ca întâiul tău născut, am fost dați în mâinile lor. Dacă lumea a fost creată pentru noi, de ce nu o moștenim? Cât timp va fi așa? (Acest pasaj important despre dreptul de întâi născut apare și în perioada intertestamentală în 4 Ezra 6:57-59)

Așa cum Israel este întâiul născut dintre națiuni, în același fel Mesia este întâiul născut, „cel mai înalt dintre împărății pământului” (ps.89). Ca întâiul născut din toată creația, Hristos va conduce întreaga lume, fiind moștenitor al tuturor lucrurilor administrând gloria veacului viitor.

El este Cel dintâi născuți dintre cei morți, Domnul împăraților pământului (Apoc.1:5) pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea (Col.1:18).

În mod similar, ca Împărat al evreilor, Mesia va administra gloria lui Dumnezeu pentru toate națiunile prin întâiul născut, poporul Israel.

De multe ori Neamurile desconsideră sau uniformizează etnicitatea atunci când se uită la planul lui Dumnezeu de răscumpărare deoarece se simt oarecum neglijate, ca și cum ar fi mai puțin iubite de Dumnezeu sau că moștenirea viitoare nu va fi echitabilă. Într-adevăr de-a lungul istoriei, evreii și neamurile au denaturat în ambele părți aceste adevăruri.

Cu toate acestea, dreptul Israelului de întâi născut este în mod simplu un mecanism guvernamental și administrativ lipsit de parțialitate sau favoritism.

Nimeni dintre neamuri nu va invidia evreii în veacul viitor pentru că aceștia vor sluji națiunile sub conducerea Împăratului lor. De asemenea, Neamurile care își vor aduce darurile și gloria în Ierusalim vor considera acest lucru un privilegiu și o onoare să vină să se închine lui Isus Hristos, împăratului Israelului care va domni și peste ei.

În episodul viitor ne vom uita în Noul Testament pentru a vedea confirmarea de către Isus și apostoli ai acestei împărății multietnice dar Israelocentrică și pentru a vedea unele pasaje care ar părea să contrazică acest lucru.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect