33. Legămintele Scripturii- Noul Legământ în cartea Evrei

de iul. 4, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

33. Noul Legământ în cartea Evrei

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – Legămintele Scripturii

Noul Legământ în cartea Evrei

În toate scrierile Noului Testament avem 13 referințe la expresia Noului Legământ. Trei dintre acestea sunt în Evanghelii cu privire la cuvintele Domnului Isus de la Cina cea de Taină. Alte trei sunt în scrierile lui Pavel. Ultimele 7 dintre acestea (mai mult decât jumătate) se regăsesc doar în cartea Evrei. De aceea este de o mare însemnătate să cunoaștem contextul rostirii acestora în epistola către Evrei cât și însemnătatea și interpretarea lor.

Cartea Evrei este scrisă pentru evreii credincioși în Isus Hristos. Acest lucru este evident dar de multe ori este un lucru trecut cu vederea. Ignorând acest lucru vom avea tot felul de presupoziții și interpretări greșite în interpretarea celor spuse în această epistolă.

Astfel, Cartea Evrei tratează în mare parte doar problema jertfei de ispășire. În capitolele 8-10 autorul focalizează această discuție în raportul specific dintre Ziua Ispășirii și Noul Legământ. Datorită stilului scrierii evreiesc-rabinic specific secolului întâi și puțin cunoscut creștinismului modern o mare parte din cele scrise sunt lucruri care nu se cunosc sau sunt ignorate iar de cele mai multe ori reinterpretate.

Totuși argumentul este simplu. În timp ce nu vom intra în toate detalii specifice fiecărui verset vom încerca să prezentăm o concluzie și o interpretare a celor scrise.

Așa cum am spus, în capitolele 8-10 avem o discuție despre Ziua Ispășirii și Noul Legământ. Ziua ispășirii era acea sărbătoare rânduită de Dumnezeu care ținută odată pe an putea oferi iertarea lui Dumnezeu prin jertfele animalelor în acord cu specificațiile date în cartea Levitic.

Totuși, în timp ce aceste jertfe asigurau iertarea de păcate (o soluție oferită chiar de Dumnezeu și nu inventată de oameni), ele nu aveau menirea să înlăture sau să elibereze de păcat.

Astfel, argumentul este că în timp ce jertfele din vechime asigurau iertarea de păcate, ele trebuiau oferite anual pentru că nu au fost prevăzute să înlăture sau să elibereze de păcate.

Jertfa lui Isus a fost instituită pentru iertarea păcatelor (odată pentru totdeauna) dar în același timp Isus va asigura curățirea și eliberarea de păcate în Ziua Domnului sub Noul Legământ.

Astfel în toată cartea Evrei Isus este văzut ca jertfa desăvârșită pentru iertarea de păcate dar și Mediatorul, garantul, și Mijlocitorul Noului Legământ care va aduce promisiunile lui Dumnezeu în ceea ce privește salvarea la a doua sa venire așa cum citim în Evr.9:28:

„…tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.”

Chiar dacă Isus s-a adus jertfă o dată pentru totdeauna spre iertarea păcatelor (fiind astfel o jertfă de ispășire perfectă și garant al promisiunilor lui Dumnezeu), noul legământ se va institui la a doua Sa venire înspre salvarea tuturor celor credincioși.

Autorul epistolei către evrei citează astfel promisiunea din Ieremia 31 despre Noul Legământ ca împlinindu-se în viitor cu întreaga casă a lui Israel.

„Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou;

De aceea, ca unii dintre Neamuri care beneficiem și noi de extinderea milei lui Dumnezeu prin iertarea la cruce în jertfa lui Isus Hristos să avem încredere deplină în această soluție de iertare oferită chiar de Dumnezeu și garantată în lucrarea Domnului Isus.

Totuși, trebuie să înțelegem distincția dintre iertarea de păcate la cruce și împăcarea prezentă cu Dumnezeu și curățirea și eliberarea de păcate care se va întâmpla la instituirea Noului Legământ în Ziua Domnului, la a doua venire a lui Isus Hristos.

Doar această perspectivă corectă a nădejdii viitoare, confirmate și garantate în tot ceea ce Domnul a făcut la prima venire ne poate da o trăire credincioasă și perseverență pe cale până la capat.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect