3. Împărăția lui Dumnezeu- Problema gnosticismului

de iun. 6, 2018Audio, Cursuri, Împărăția lui Dumnezeu, Notițe, Vremurile din Urmă0 comentarii

 

3. Problema gnosticismului

cu Ionut Cazan | Împărăția lui Dumnezeu

Gnosticismul și Împărăția lui Dumnezeu

În cadrul propovăduirii inițiale de către apostolilor a evangheliei și împărăției lui Dumnezeu s-au strecurat în mod subtil și ca o înșelare, o distorsiune a Împărăției lui Dumnezeu sub forma gnosticismului. În generația apostolilor, gnosticismul a fost respins în mod direct dar apoi a fost integrat și asimilat în interpretarea scripturilor și a doctrinelor de bază de-a lungul istoriei.

Gnosticismul este o formă de pervertire a adevărului prin disocierea lui de evenimentele istorice din scripturi și reinterpretarea lor în înțeles spiritual, simbolic.

Cu alte cuvinte, concepte ca „împărăția lui Dumnezeu” care era nădejdea finală a tuturor celor credincioși a început să fie redefinită ca fiind inaugurată de Isus în mod prezent, individual și spiritualizat. Haideți să citim câteva surse gnostice de acest fel:

Evanghelia gnostică după Toma

1. Ş i a spus [Iisus]: oricine va gă si înţ elesul acestor cuvinte nu va gusta moartea.

Cândvă veţicunoaştepevoiînşivă (identitate),atunciveţificunoscuţişiveţiînţelege că sunteţifiiaiTatăluicelViu.

51. Ucenicii i-au spus: Ş i când va fi ziua în care va veni lumea cea nouă ? [Iisus] le-a spus: Ceea ce aş teptaţ i a venit [deja], dar voi nu o cunoaş teţ i.

113 Ucenicii i-au spus [lui Iisusl: În ce zi va veni împă ră ţ ia? [Iisus a ră spuns]: Ea nu va veni în chip vă zut. Nu se va spune: „Iată , în partea [aceasta]” sau „Iată , în [partea] aceea”. Însă Împă ră ţia Tată lui se întinde pe pă mânt, iar oamenii nu o vă d.

56.Ea[împărăţia]însă seaflă înlăuntrulvostruşiînafaravoastră.

Ceea ce putem vedea prin aceste evanghelii gnostice este o disociere de evenimentele biblice reale și un accent pus pe mântuirea bazată pe cunoaștere și spiritualizarea conceptului de împărăție a lui Dumnezeu ca fiind o realitate prezentă a inimii credinciosului.

Cât de eronate sunt aceste interpretări față de înțelegerea scripturală literală a împărăției mesianice pe care o așteaptă toți credincioșii și care este singura noastră nădejde și ancoră pentru înviere, dreptate pe pământ și viață veșnică.

Toate aceste interpretări eretice au fost combătute ferm în generația apostolică. Haideți să vedem câteva pasaje în care Pavel a fost tranșant că această nouă formă de interpretare este o învățătură falsă care duce la pierzare.

Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Şi cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa unora. 2Tim.2:16-18

Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. 2Tes.2:1-2

O, iată-vă sătui! Iată-vă ajunşi bogaţi! Iată-vă împărăţind fără noi! Şi măcar de aţi împărăţi cu adevărat, ca să putem împărăţi şi noi împreună cu voi! 1Cor.4:8

Ceea ce putem vedea în aceste pasaje este o distorsionare directă a elementelor nădejdii și proclamării inițiale ale apostolilor. Imeneu și Filet ziceau că „învierea a venit”, răsturnând credința multora, alții ziceau că „Ziua Domnului a venit”, amăgind pe mulți iar corintenii se comportau arogant și cu o trăire ușoară de ca și cum împărăția a venit.

O, iată-vă sătui! Iată-vă ajunşi bogaţi! Iată-vă împărăţind fără noi! le adresa Pavel în mod sarcastic…

Aceste elemente, învierea, Ziua Domnului și împărăția, erau redefinite de acestia într- un mod spiritual și inaugurate deja în prezent. În loc ca ele să fie o ancoră a nădejdii noastre pe baza cărora să veghem și să răbdăm până la capăt fiind făcuți vrednici de ele la venirea Domnului, acestea au fost reinterpretate în prezent rătăcind credincioșii de la adevăr și pierzând tăria răbdării și trăirii credincioase în acest veac.

Pavel spunea că acestea sunt flecării lumești. Flecării (vorbe goale) pentru că sunt un non-sens (nici în acord cu realitatea nici cu scrierile sfinte ale profeților) și lumești pentru că tratează într-un mod profan ceea ce este sfânt în ochii lui Dumnezeu.

De aceea să ținem fără șovăire de cuvintele apostolilor Domnului și să le urmăm trăirea în pofida tuturor distorsiunilor istorice sau moderne ale credinței.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect