27. Legămintele Scripturii- Noul Legământ din cartea Isaia

de iul. 4, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

27. Noul Legământ din cartea Isaia

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – Legămintele Scripturii

Noul Legământ din cartea profetului Isaia

În Romani 11 Pavel ne spune că tot Israelul va fi mântuit (izbăvit) după cum este scris:

„Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.”

Totuși, unde este scris despre acest legământ final și despre beneficiile izbăvirii și mântuirii de peste toată națiunea Israel, la care Pavel face aluzie în acest pasaj din Romani 11?

Pentru un evreu din vremea lui Pavel acest lucru era foarte ușor de reperat, deoarece reprezenta întreaga lor nădejde. În Cartea Isaia evreii găseau avertismente asupra abaterii Israelului de la Lege dar în același timp, în a doua parte a ei, conținea și promisiunile eterne ale lui Dumnezeu de restaurare națională și nu numai.

Citim astfel din Isaia 59:

„Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce delapăcatelelor,ziceDomnul. ŞiiatălegământulMeucuei,ziceDomnul:„DuhulMeu,care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul.”

Într-un context, de disciplină finală prin mâna națiunilor străine și vrăjmașe poporului evreu, Dumnezeul lui Israel intervine miraculos prin brațul Său (Agentul Mesianic), cel care este Răscumpărătorul promis pentru națiunea Israel.

Aceștia, în cadrul unei pocăințe naționale se vor întoarce de la păcatele lor și vor fi beneficiarii acestui nou legământ care se va turna peste toată casa lui Israel astfel încât Israelul să cunoască pe Domnul și să nu se mai depărteze în veac de El.

Pavel citează acest pasaj din Isaia la sfârșitul capitolului 11 din Romani. Pavel dezvoltase până atunci tema includerii neamurilor și a credinței doar unei rămășițe prezente din poporul Israel dar care urma să se termine cu întoarcerea lor corporată la Domnul și restaurarea națională.

Ceea ce este important pentru noi să observăm din acest citat din Isaia 59 sunt elementele izbăvirii finale, turnării Duhului, îndepărtării nelegiuirilor de la poporul Israel toate fiind sub legământul pe care Domnul îl va face în viitor cu poporul Său.

Astfel, Pavel este consecvent cu cuvintele din Isaia menținând toate beneficiile și condițiile Noului Legământ ca fiind viitoare, cu întreaga națiune Israel care va fi adusă la cunoștința de Domnul, izbăvirea de păcate, viața veșnică prin înviere și restaurarea națională sub puterea Duhului Sfânt.

În concluzie, așa cum am văzut în episoadele trecute despre Noului Legământ prevestit încă din Lege și din multe pasaje din profeți, putem spune că acesta are câteva caracteristici distincte și sigure care se repetă în toate pasajele.

În primul rând, Noul Legământ este un legământ corporat între Dumnezeu și poporul Israel.

În al doilea rând, acest Legământ este escatologic (final), fiind instaurat după o serie istorică de disciplină și blesteme ca urmare a consecințelor neascultării și răzvrătirii finale.

În al treilea rând, beneficiile Noului Legământ sunt constante și eterne acestea însemnând întoarcerea din exil, turnarea Duhului Sfânt și înlăturarea nelegiuirilor de peste tot poporul Israel și binecuvântare și restaurare națională în țară prin izbăvirea de sub vrăjmașii lor istorici și prin locuirea Domnului în mijlocul lor.

În episoadele viitoare vom încerca să vedem dacă apariția lui Isus ca Mesia (la prima venire), pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime, includerea Neamurilor și scrierile apostolilor din Noul Testament au schimbat, redefinit sau doar au confirmat și întărit împreună cu scripturile Noul Legământ și beneficiile finale ale acestuia.

Vom încerca să facem acest lucru uitându-ne la pasajele despre Noul Legământ de la Cina cea de Taină, din cartea Evrei și alte câteva din scrierile lui Pavel.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect