24. Legămintele Scripturii- Noul Legământ din Ieremia

de iul. 4, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

24. Noul Legământ din Ieremia

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – Legămintele Scripturii

Noul Legământ din profetul Ieremia

Așa cum am văzut în episodul trecut, Dumnezeu a făcut un legământ corporat cu poporul Israel la Sinai prin care le-a dat Legea ca îndrumător spre ascultare. La Sinai poporul evreu a ales să se supună condiițiilor legământului iar Dumnezeu a făcut următoarea afirmație despre atitudinea bună a întregului poporul:

Deut.5:29

Totuși știind că poporul Israel urma să aibă cicluri istorice repetate de abateri de la lege, Dumnezeu a promis că El le va circumcide inima asfel încât toți să-l cunoască și să-l iubească cu toată inima fără să se mai depărteze vreodată de El aceste promisiuni facând aluzie la Noul Legământ pe care îl vom vedea dezvoltat în scrierile profeților. Citim în Deut.30:6 promisiunea glorioasă a lui Dumnezeu pentru poporul Său:

„Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti.”

Astfel putem sumariza caracterul profetic al Legii în felul următor:

Datorită neascultării și încălcărilor de Lege disciplina legământului urma să vină peste poporul Israel printr-o risipire în exil între națiuni străine. Totuși, Dumnezeu urma să intervină în mod miraculos și să-i întoarcă în țară. El va da o inimă circumcisă întregului popor iar întreaga națiune nu se va mai răzvrăti niciodată înaintea Domnului.

Pe acest fundament profeții din Israel au venit și au dezvoltat aceste promisiuni îndemnând poporul spre o trăire credincioasă și încurajându-l în nădejdea promisiunilor lui Dumnezeu.

Astfel, profetul Ieremia 31:31 ne spune:

„Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voifiDumnezeullor,iareivorfipoporulMeu. Niciunulnuvamaiînvăţapeaproapelesaupe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

iar mai apoi Ieremia continuă dezvoltarea detaliilor noului legământ în cap.32 de la v.37

„Iată, îi voi strânge din toate ţările unde i-am izgonit în mânia Mea, în urgia Mea şi în marea Mea supărare; îi voi aduce înapoi în locul acesta şi-i voi face să locuiască în linişte acolo. Ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă şi o cale, ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericirea lor şi a copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veşnic că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine şi le voi pune în inimă

„O! de ar rămâne ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate

poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!”

frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine. Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în ţara aceasta, din toată inima şi din tot sufletul Meu.”

Ieremia ne sumarizează în aceste pasaje ceea ce deja am văzut ca fundament al Legii. Istoria Israelului ne arată eșecuri continue ale neascultării de Legământ. Câteva treziri spirituale care s-au întâmplat de-a lungul împăraților credincioși nu au putut fi o soluție constantă și eternă pentru întregul popor. De aceea, Israel era în nevoie de „un legământ nou” ceea ce Ieremia îl descrie ca fiind inițial de Dumnezeu cu casa lui Israel și casa lui Iuda. El le va pune Legea în inimile lor, ceea ce în Deuteronom am văzut sub limbajul circumciderii inimii, astfel încât să-l cunoască și să-l iubească Domnul urmând să fie Dumnezeul lor iar ei să fie poporul Lui pentru totdeauna.

Toate aceste elemente se vor întâmpla la sfârșitul veacului când, după o disciplină continuă a poporului Israel prin blestemele legământului și exil, Domnul se va întoarce la poporul lui, va avea milă de ei restaurându-i ca națiune pentru chemarea și alegerea de a fi o binecuvântare veșnică pentru toate națiunile pământului.

Putem vedem din nou aceleași elemente prezente despre Noul Legământ și în descrierea profetului Ieremia.

Noul legământ este instituit corporat cu toată casa lui Israel și este etern.

Acesta va fi instaurat în Ziua Domnului în contextul întoarcerii poporului Israel în țară când Dumnezeu va face o lucrare miraculoasă în a le circumcide inima astfel încât tot poporul să-l iubească și să nu se mai abată de la poruncile lui având Legea în inima lor.

De asemenea, beneficiile Noului Legâmânt nu fluctuează sau sunt progresive ci sunt eterne și constante din momentul împlinirii acestora.

În episoadele viitoare, vom dezvolta și alte pasaje din profeții Ezechel, Isaia și Oseea care au vorbit despre Noul Legământ. Abia mai apoi, după ce vom avea o bază solidă de înțelegere din cuvintele profeților, vom încerca să vedem cum putem interpreta cuvintele Domnului Isus și ale apostolilor din Noul Testament despre Noul Legământ.

Chiar dacă această abordare este mai anevoioasă (încercând să înțelegem cadrul și contextul noulului legământ încă din scrierile din vechime) ea este probabil singura cale care ne poate ajuta să eliminăm prejudecățile și filtrele de interpretare care s-au înrădăcinat de-a lungul vremurilor și să ne supunem adevărului așa cum el este prezentat în scripturi.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect