2. Israel în Scripturi – Dumnezeul lui Israel

de feb. 4, 2019Audio, Cursuri, Israel, Israel în Scripturi, Notițe0 comentarii

 

2. Dumnezeul lui Israel

cu Ionuț Cazan | Israel în Scripturi

Seria – Israel în Scripturi

Dumnezeul lui Israel

Dumnezeul regăsit în scripturi este Creatorul tuturor lucrurilor așa cum este văzut încădin primul verset din scripturi:

„La început Dumnezeu a creat Cerurile și Pământul”.

Mai mult decât atât, dumnezeii din antichitate erau atașați etnic și teritorial de oameniicare le ofereau închinare. Cu alte cuvinte, în antichitate nu doar oamenii ci și divinitățile erauetnice (dumnezeii egiptenilor, dumnezeii grecilor, dumnezeii romanilor etc). În felul acesta,Dumnezeul lui Israel nu făcea excepție, atasându-se etnic de poporul evreu. Acest lucru eravăzut ca o normalitate în gândirea oamenilor din trecut. Ceea ce totuși părea ciudat, în perspectiva Neamurilor din antichitate, era pretenția faptului că Dumnezeul lui Israel era „Domnul întregului pământ” (neefind limitat teritorial ca celelalte divinități) și astfel văzut ca”Dumnezeul dumnezeilor”, domnia Sa fiind universală.

Scripturile nu au nicio problemă să afirme această pluraritate de divinități (asociate etnicși teritorial) dar în care Dumnezeul lui Israel este întotdeauna superior.

Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Exod 15:11 a strigat poporul Israeldupă ce au fost izbăviți din Egipt și Dumnezeul lor a făcut judecată împotriva tuturordumnezeilor Egiptului. Exod 12

În lumina acestor lucruri poporul Israel era instruit să nu aibă niciun alt dumnezeu căruia să i se închine ci să-L aibă doar pe Yahve- Dumnezeu lui Israel ca unică sursă a închinării și loialității.

Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor!

Lăudaţi pe Domnul domnilor!

Pe cel care a făcut cerurile cu pricepere și a întins pământul pe ape ps.136

Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!

Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toţidumnezeii. ps.95

Scripturile îl prezintă pe Dumnezeul lui Israel nu doar ca și Creatorul tuturor lucrurilorși Dumnezeul mai presus de toți dumnezeii ci și în lumina a ceea ce a prevestit că va face și în viitor.

Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.

“Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn şiNumele Lui va fi singurul Nume”.
când toți Dumnezeii se vor închina înaintea Lui (ps.97 7) și orice limbă va mărturisi închinareaexclusivă față de Yahve – Dumnezeul lui Israel.

Astfel, vedem cum Dumnezeul lui Israel se distinge în scripturi ca și Creator al tuturor lucrurilor, care chiar dacă în prezent îngăduie răzvrătirea puterilor cerurilor și păcatul omenirii își are o Zi în care își va manifesta pe deplin judecata și dreptatea și doar Yahve va fi înălțat înziua aceea.

Înainte să avansăm în elementele care s-au dezvoltat în acest plan de mântuire înspreacea zi se cuvine să ne întrebăm următoarele lucruri:

De ce a ales Dumnezeu poporul Israel?
Care a fost contextul acestei alegeri?
Ce implicații are acest lucru în administrarea planului lui Dumnezeu de salvare și

restaurare pentru întreaga omenire?

De aceea, în episodul viitor vom încerca să răspundem acestor întrebări care ne vor ajuta să înțelegem fundamentul alegerii Israelului pe baza căruia vom putea zidi ulterior toate elementele și evenimentele scripturale adăugate de-a lungul istoriei.

Scopul înțelegerii tuturor acestor lucruri este ca fiind pe deplini încredințați de cuvintelesănătoase ale scripturilor să fim întăriți și noi în credincioșia prezentă față de descoperirea Dumnezeului lui Israel și promisiunilor Sale.

 
 
Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect