2. Împărăția lui Dumnezeu- Probleme de lingvistică

de iun. 6, 2018Audio, Cursuri, Împărăția lui Dumnezeu, Notițe, Vremurile din Urmă0 comentarii

 

2. Probleme de lingvistică

cu Ionut Cazan | Împărăția lui Dumnezeu

Probleme în înțelegerea împărăției lui Dumnezeu – Problema lingvistică

Una din problemele pe care le putem întâmpina cu privire la înțelegerea împărăției lui Dumnezeu poate fi de ordin lingvistic. Totuși, acest lucru poate fi rezolvat în mod simplu.

Problema care se ridică este că expresia „împărăția lui Dumnezeu” apare, sub această formă, doar în Noul Testament.

Astfel, implicațiile acestui lucru pot presupune că împărăția lui Dumnezeu este fie un concept teologic nou sau un concept teologic din trecut continuat în Noul Testament. Din nefericire în istoria bisericii această expresie a împărăției lui Dumnezeu a fost în mare parte redefinită și spiritualizată în discontinuitate față de cum era înțeleasă în vechime.

Totuși, majoritatea expresiilor și cuvintelor din Noul Testament sunt înțelese în contextul lor istoric. Cuvinte ca și „centurion”, „legiune”, „cruce”, „vameș”, care nu apar în Vechiul Testament, sunt înțelese în contextul lor din acea vreme. De aceea, la o primă observație ar fi de preferabil să spunem că împărăția lui Dumnezeu sugerează conceptul din trecut al nădejdii împărăției mesianice.

Un alt element care poate îngreuna înțelegerea conceptului de împărăție a lui Dumnezeu este că evanghelia după Matei (care se adresează în special evreilor) folosește expresia „Împărăția cerurilor” în locul „Împărăției lui Dumnezeu”.

Expresia „Împărăția Cerurilor” funcționa în trecut ca un sinonim pentru „împărăția lui Dumnezeu” și era modul reverent al evreilor de a se adresa față de Dumnezeul lor.

Așa cum citim în Matei 19:23-24 Domnului Isus spune „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor. Vă mai spun iarăşi că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.”

Putem vedea foarte clar că aceste două expresii, „împărăția cerurilor” și „împărăția lui Dumnezeu” folosite de Domnul Isus în aceeași propoziție funcționează în mod similar și sunt practic echivalente.

De asemenea

Pasaj cheie unde vedem forma extinsă a expresiei împărăția lui Dumnezeu din VT este în cartea Daniel 2:44 :

în perioada intertestamentală evreii foloseau expresii ca: „De la Cer am

primit viața” …sau „Cerul să te binecuvinteze” …evitând din reverență pronunțarea numelui lui Dumnezeu și folosind doar cuvântul „Cer” care însemna autoritatea și puterea Dumnezeului

Suveran din Ceruri.

Putem vedea din nou, chiar și în Noul Testament cum fiul risipitor rostește: „Am păcătuit împotriva Cerului”…înțelegând de la sine că acesta a păcătuit împotriva lui Dumnezeu

care este în cer.

Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va

fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor.

Putem vedea aici cum Dumnezeul Cerurilor va ridica la sfârșit o împărăție veșnică care va zdrobi toate celelalte împărății omenești corupte. Această nădejde a fost continuată în Noul Testament de către Ioan și Isus sub expresia împărăția cerurilor. Subliniem din nou, acest concept, împărăția cerurilor nu era folosit ca o formă nouă de redefinire a împărăției ci ca o

modalitate a evreilor din acea vreme de a-și exprima reverența față de numele lui Dumnezeu și

nădejdea în acord cu promisiunile și scrierile profeților din trecut.

De fapt chiar Domnul Isus ne îndeamnă în rugăciunea „Tatăl nostru” să ne rugăm ca să

vină Împărăția lui Dumnezeu precum în ceruri așa și pe pământ.

În concluzie, expresia „împărăția cerurilor” sau „împărăția lui Dumnezeu” se poate înțelege ușor atunci când ținem cont de cum interpretau cei de pe vremea Domnului Isus acest

concept.

De aceea, haideți să facem și noi din împărăția lui Dumnezeu ținta nădejdii noastre

trăind în ascultare și credință față de Dumnezeu până la venirea Împărăției.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect