17. Ce este Evanghelia- Distorsionări ale Evangheliei

de iun. 5, 2018Audio, Ce este Evanghelia?, Creație, Cursuri, Notițe0 comentarii

17. Distorsionări ale Evangheliei

cu Ionut Cazan | Ce este Evanghelia?

Seria – Ce este Evanghelia?
Distorsionări ale conceptului de Evanghelie și a elementelor acesteia

Evanghelia pe care trebuie să o credem este cea vestită de apostolii Domnului Isus și a modului cum aceștia interpretau scripturile.

Evanghelia apostolilor era apocaliptică, însemnând că aceștia vedeau istoria îndreptându-se spre un singur punct, numit Ziua Domnului, când Dumnezeu va judeca păcatele omenirii și va face ceruri și un pământ nou unde va locui dreptatea.

Evanghelia apostolilor era înrădăcinată de asemenea în legăminte. Aceștia credeau și se supuneau legămintelor făcute de Dumnezeu cu poporul Israel. Israel este întâiul născut dintre mai multe națiuni și astfel au fost chemați să administreze planul lui Dumnezeu cu privire la moștenirea din veacul viitor pentru toate popoarele.

Evanghelia apostolilor interpreta lucrarea și învierea Domnului Isus ca o garanție și confirmare a elementelor de final în timp ce oferea o soluție de iertare prin moartea Sa înțeleasă ca o jertfă de ispășire.

Distorsionarea istorică a evangheliei a început să apară atunci când aceste elementele au fost ignorate, schimbate sau înțelese izolat în afara scripturilor și a istoriei prin filtrele diferitelor filozofii și curente de gândire.

Spre exemplu, odată ce creștinismul s-a depărtat geografic și cultural de gândirea și credința evreiască (specifică Domnului Isus și de asemenea lui Pavel) și datorită creșterii numărului de neamuri venite la credintă s-a conturat o schimbare radicală în interpretarea scripturilor care a început să alegorizeze și spiritualizeze pasaje din Vechiul Testament. Alegerea și administrarea Israelului au fost înlocuite în prezent cu Biserica – așa zisă teologie a înlocuirii.

Acest lucru, la o primă vedere, nu pare atât de grav și poate fi justificat dar pe termen lung datorită lipsei unei ancore în conceptele legămintelor și promisiunilor lui Dumnezeu din profeți (atât de centrale Domnului și apostolilor) au dus în derivă raportarea față nădejdea Evangheliei.

Acest lucru nu a făcut nimic altceva decât să fie înlocuit cu o interpretare prezentă și spiritualizată a elementelor de final. Vedem cum, încă din Noul Testament, Imeneu și Filet spuneau că învierea a și venit alții ziceau că Ziua Domnului a venit sau că împărăția a și venit. Astfel, elementul apocaliptic al evangheliei a fost schimbat cu o redefinire prezentă. Apostolii au fost fermi și au spus că toate acestea sunt o abatere de la adevăr și evanghelie ducând pe mulți în rătăcire și o trăire ușoară.

Toate aceste semințe de denaturare a elementelor evangheliei nu au făcut nimic altceva decât să înlocuiască și să reinterpreteze conceptele evreiești și de final ale învierii din morți, împărăției lui Israel și veacului viitor cu elemente prezente redefinite în mod spiritual.

Spre exemplu, viața veșnică în multe cazuri nu mai reprezintă nădejdea că trupul acesta decăzut va fi înviat din morți în mod fizic ci viața veșnică este percepută ca o realitate spirituală prezentă în inima celui ce crede.

De asemenea, împărăția lui Dumnezeu asociată de profeți, de Domnul Isus și apostoli cu împărăția mesianică care va veni în dreptate și judecată la sfârșitul veacului a fost inaugurată

în prezent într-o formă spiritualizată producând un amestec și confuzie în raportarea față de realitatea veacului acestuia.

Exemplele pot continua la nesfârșit cu concepte ca „moștenire”, „glorie”, „chemare”, „destin”, „binecuvântare” etc. toate acestea transformându-se în produsul crucii lui Hristos în acest veac.

Cu alte cuvinte învierea Domnului Isus care a fost interpretată de apostoli ca o confirmare și garanție a promisiunilor lui Dumnezeu de final a ajuns să fie văzută ca inaugurarea domniei și împărăției sale încă din prezent. De asemenea, crucea – soluția de iertare pentru păcate înspre includerea în împărăția viitoare cât și exemplul suferinței Domnului Isus pe care fiecare ucenic al trebui să-l imite, a ajuns să fie interpretată ca o formă de eliberare prezentă de sub încercările și greutățile îngăduite încă în veacul acesta spre testarea credinței și desăvârșirea sfinților.

Toate acestea, bazate pe lipsa elementelor evreiești sau apocaliptice ale evangheliei și redefinirea lucrării lui Isus Hristos de la prima venire în inaugurarea unei împărății spirituale prezent nu fac decât să producă confuzie asupra a ce este Evanghelia și modul cum trebuie să ne raportăm la ea în prezent.

De aceea, la sfârștiul acestei serii despre Ce este Evanghelia?, chemarea pentru fiecare ucenic al Domnului este să cerceteze în mod personal scripturile și nădejdea promisă prin Evanghelie și astfel să se supună ei pentru că evanghelia e puterea lui Dumnezeu de mântuire a fiecăruia care crede întâi a evreilor și apoi a neamurilor. Acest lucru necesită smerenie, răbdare și dorința de a iubi adevărul așa cum este și plătirea prețul supunerii lui.

Domnul să ne ajute pe fiecare la aceasta! Amin!

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect