15. Împărăția lui Dumnezeu- Gloria Mileniului

de iun. 6, 2018Audio, Cursuri, Împărăția lui Dumnezeu, Notițe, Vremurile din Urmă0 comentarii

 

15. Gloria Mileniului

cu Ionut Cazan | Împărăția lui Dumnezeu

Împărăția lui Hristos – Gloria Mileniului

În episoadele precedente am prezentat o simplă nădejde evreiască a finalului. Aceasta constă într-o istorie lineară a timpului începând de la creație în care veacul acesta este despărțit de veacul viitor prin Ziua Domnului (la venirea lui Hristos). Acea zi va aduce judecata prin foc restaurând creația la starea inițială de perfecțiune și dreptate. Judecata va fi executată de Isus Hristos (agentul salvării divine a lui Dumnezeu) care va aduce învierea fizică a morților, pedepsind pe cei nelegiuiți cu o pedeapsă veșnică și răsplătind pe cei drepți cu viață veșnică.

Această binecuvântare va fi lucrată în cadrul împărăției mesianice (împărăției lui Dumnezeu) care va fi cadrul prin care veacul viitor și creația restaurată va fi administrată. Împărăția lui Hristos va fi condusă prin dreptul de întâi născut astfel deci va fi Israelocentrică. Mai mult, Hristos va domni din Templul din Ierusalim de pe muntele Sionului. În acest fel gloria Domnului va acoperi pământul ca apele fundul mărilor (Is.11:9/ Hab.2:14 etc).

Chiar și între cei care acceptă aceste elemente de bază ale istoriei de răscumpărare mai rămâne totuși încă un element de discutat și acesta este Mileniul (împărăția de 1.000 de ani a lui Hristos). Într-adevăr, întrebarea dacă va fi sau nu o tranziție progresivă în veacul viitor necesită un răspuns.

Este în general acceptat că biserica primară credea în Mileniu și anume o împărăție a lui Hristos de 1.000 de ani. O astfel de abordare este dedusă din citirea literară a pasajului din Apoc.20:1-6 „Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani”.
cât și a pasajului din 1Cor.15:24-28:

„În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea… Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi”.

Astfel vedem o tranziție progresivă după cea de-a doua venire a lui Hristos înainte de biruința de final a morții – ziua când toate lucrurile se vor supune desăvârșit lui Dumnezeu Tatăl.

Argumentele pentru Mileniu pot fi confirmate doar în baza pasajului din Apocalipsa 20.

Totuși în biserica primară acesta nu era argumentul suprem. Argumentele pt mileniu se bazau pe saptămâna creației înțeleasă literal (6 zile + 1 de odihnă) dar și profetic- „o zi ca 1.000 de ani” deci 6.000 de ani de istorie sub veacul acesta + 1.000 de ani de odihnă-tranziție înspre noua creație.

Această formulă cronologică poate suna ciudat urechilor moderne dar ea are rădăcini scripturale cât și în scrierile intertestamentale.

În Gen.2:17 Dumnezeu îi spune lui Adam să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și a răului

căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” Adam a mâncat și a murit

sub 1.000 de ani, astfel a devenit înțeles că Domnul socotește o zi cât 1.000 de ani.

Moise se roagă în ps. 90:

„Tu întorci pe oameni în ţărână şi zici: „Întoarceţi-vă, fiii oamenilor!” Căci înaintea

Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă din noapte”.

Petru ne îndeamnă la răbdare cu privire la venirea Domnului spunându-ne:

„Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani,

şi o mie de ani sunt ca o zi”.

În biserica primară îi avem pe Barnaba, Iustin Martirul, Ireneu, Comodian, Hipolit, Lactantius și alții care în scrierile lor au lăsat să se înțeleagă clar credința în împărăția de 1.000

de ani a lui Hristos.

Astfel înțelegerea bisericii primare despre Împărăția lui Dumnezeu trebuia înțeleasă

Mesianic, Israelitic și Milenial.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect