14. Legămintele Scripturii – Caracterul Profetic al Legii

de iul. 3, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

14. Caracterul Profetic al Legii

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – Legămintele scripturii

Caracterul profetic al Legii

Legea (ca parte a legământului de la Sinai) nu reprezintă ceea ce astăzi este asociat doar cu porunci ritualice care trebuie ținute cu strictețe de evrei. Legea poate avea și înțelesul de îndrumător, instrucțiuni, învățături, etc. Acestea reprezintă caracterul profetic al legii.

Cu alte cuvinte, Dumnezeu prevestește încă din lege ceea ce urmează să se întâmple până în vremurile din urmă. De aceea, această înțelegere profetică a legii și a vechiului legământ trebuie cunoscută și înțeleasă de noi pentru o raportare corectă la caracterul lui Dumnezeu și planul Său, mai ales cu cât ne apropiem de sfârșitul acestui veac.

În primul rând trebuie să spunem că alegerea Israelului este irevocabilă pentru că Dumnezeu și-a legat Numele și planul său de acest popor. De asemenea, trebuie să ținem cont că alegerea Israelului nu este un favoritism etnic ci slujea ca un canal de administrare a planului lui Dumnezeu de mântuire și restaurare a întregii creații și a națiunilor.

Totuși, încă de la început, mărturia lui Dumnezeu despre acest popor vorbește de necredincioșia și răzvrătirea lor. Acesta devine contextul alegerii și dării Legii (Ex.19-20). Dumnezeu știa dinainte ce fel de popor alege dar cu toate acestea El își administrează planul prin acest popor. Alegerea are menirea să smerească orice încredere în fire sau puterea omului atât a poporului ales cât și a națiunilor care nu sunt „alese”.

Ceea ce putem vedea până în acest moment este:

Cunoștința mai dinainte a lui Dumnezeu a necredinței și răzvrătirii poporului dar și Îndelunga răbdare și dragoste a lui Dumnezeu în legământ.

Astfel Dumnezeu introduce în Lege binecuvântări ale ascultării dar și blesteme ale neascultării. Acestea sunt scrise pe larg în Deuteronom 28-29 și Levitic 26 sub formă condiționată și arată în felul următor:

„Dacă vei asculta glasul Domnului împlinind poruncile Lui vei fi binecuvântat, vei avea întâietate, vei avea pace, abundență” etc…sau

„Dacă nu vei asculta…iată toate blestemele care vor veni peste tine…
Domnul va trimite secetă în țară, foamete, război, vei fi risipit, nimicit de neamuri străine” etc…

Deuteronom 30 continuă și ne spune că atunci când Israel se va afla sub aceste calamități și necazuri, împrăștiat între națiuni și devastat va striga la final cu toată inima după Domnul, iar Dumnezeu va interveni și-i va restaura.

Astfel, Dumnezeu anunță dinainte acest ciclu al ruperii legământului (necredinței și răzvrătirii poporului), blestemelor și calamităților care vor veni ca și consecință dar și a restaurării lui Israel (ca urmare a îndelungii sale răbdări și dragoste din legământ).

În decursul anilor, glasul profeților din scripturi urmau să interpreteze pe larg acest ciclu al ruperii legământului și consecințelor blestemelor și calamităților.

Profeții nu au interpretat toate acestea ca fiind progresiv sau în dezvoltare ci mai degrabă final și apocaliptic. Toate aceste calamități și blesteme ajung la un apogeu și un final prin națiuni care care vin împotriva Israelului sub conducerea lui Antihrist. Atunci și doar atunci este contextul în care Dumnezeu se descoperă față de ei și intervine restaurând poporul Israel și întregul pământ.

Dumnezeu spune în Deuteronom 30 că în „acea Zi, El va tăia inima împrejur poporului Israel care-l va iubi pe Domnul din toată inima și din tot sufletul lor”. Acesta va deveni limbajul Noului Legământ pe care profeții l-au anunțat și despre care și Domnul Isus a vorbit.

Văzând toate aceste detalii ale caracterului profetic al legii și vechiului legământ și că el continuă până în vremea sfârșitului iar evenimentele vremurilor din urmă vor fi cauzate de împlinirea unor elemente deja prevestite în Lege ar trebui să ne atragă atenția, discernământul și vegherea noastră în acord cu adevărurile vestite.

Astfel, Legea devine un mecanism prin care profeții pot interpreta diferitele situații în care Israel s-a aflat în istorie. În lege găsim și răspunsul la criza cauzată de pedepsele (blestemele) datorate lipsei de ascultare a legământului. Soluția este găsită în promisiunea de salvare în zilele din urmă când Dumnezeu va vedea că poporul Israel va vi devastat (Deut.32:36). De aceea, adevărata înțelegere a Legii era ancorată apocaliptic. Rămășița credincioasă a lui Israel dorea împlinirea promisiunilor de final ale lui Dumnezeu pe care Ieremia le-a numit Noul legământ (Ier.31:31-37) și despre care vom discuta la timpul potrivit.

În episodul viitor vom vedea distorsiunile de interpretare a Vechiului Legământ și implicațiile devastatoare asupra trăirii și înțelegerii planului lui Dumnezeu.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect