12. Împărăția lui Dumnezeu- Gloria Templului în profeții post exilici

de iun. 6, 2018Audio, Cursuri, Împărăția lui Dumnezeu, Notițe, Vremurile din Urmă0 comentarii

 

12. Gloria Templului în profeții post exilici

cu Ionut Cazan | Împărăția lui Dumnezeu

Împărăția lui Hristos
Gloria Templului în profeții post-exilici și perioada intertestamentală

Profeții de după exilul Babilonian care s-au întors în țară au făcut ca prioritate centrală instaurarea și administrarea în neprihănire a Templului.

În Hagai, vedem cum evreii care s-au întors în țară sunt preocupați mai întâi cu rezidirea propriilor lor case în timp ce casa Domnului era în ruine. Cu toate acestea ei au ascultat mesajul profetului și au venit şi s-au pus pe lucru în Casa Domnului oştirilor, Dumnezeul lor. Chiar dacă acest al doilea Templu era considerat ca un nimic în comparație cu gloria Templului lui Solomon, Domnul le spune lui Iosua și Zorobabel să fie tari pentru că „în puțină vreme voi clătina încă o dată cerurile şi pământul, marea şi uscatul; voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi vor umple de slavă Casa aceasta” (cu referire la Templu).

Astfel profeții aveau în perspectiva lor 3 temple

Templul din trecut al lui Solomon

Templul prezent de după întoarcere din exil

Templul mesianic viitor în care Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi, zice Domnul oştirilor; Hag.2 9

De asemenea vedem în Maleahi o puternică mustrare profetică în ceea ce înseamnă administrarea coruptă de la Templu. Preoții nesocoteau Numele Domnului aducând jertfe bolnave toate aceste slujbe devenind pentru ei un dispreț și o osteneală datorită lipsei de credință în Dumnezeu ca Mare Împărat care va fi înfricoșat peste toate neamurile.

La toată această necredință Dumnezeu le răspunde:

„Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine – zice Domnul oştirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului”.

Din acest templu mesianic, Domnul va curăți pe fii lui Levi și va judeca pe cei răi din țară. Nelegiuirea este văzută în directă relație cu administrarea coruptă de la Templu, preoții plângându-se în necredință că degeaba slujesc lui Dumnezeu la Templu. Totuși, Dumnezeu îi reasigură că vor vedea din nou deosebirea atunci între cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.

Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Maleahi 4:1

Astfel, avem prin aceste scrieri ale profeților o imagine de ansamblu a relației dintre Templu în acest veac, venirea lui Mesia și instaurarea judecății și dreptății în ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.

În aceeași lumină, în cartea profetului Zaharia preoția de la Templu era văzută în înțelesul ei de administrare până la o vreme viitoare. Astfel, Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot

(Zah.6:11) a fost încoronat proleptic (ca evocare în avans a unui eveniment ulterior) în anticiparea Odraslei care va veni.

„Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul Lui şi va zidi Templul Domnului. Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi.” Zaharia 6:12-13

Chiar și în literatura intertestamentală vedem scris în cartea Sirac cu referire la Ierusalim, Templu și restaurarea împărăției lui Israel.

Ai milă Doamne de poporul tău care se cheamă cu numele Tău, de Israel, pe care l-ai făcut asemenea unui întâi născut. Ai milă de cetatea Ta cea sfântă, de Ierusalim, locul odihnei Tale. Dă mărturie și împlinește profețiile ce s-au făcut în numele Tău. Răsplătește celor ce Te așteaptă așa ca profeții Tăi să se adeverească. Sirah 36:12-15

La fel și în cartea Tobit:

Dar Dumnezeu va avea iarăși milă de ei, Dumnezeu îi va întoarce în țara lui Israel, iar ei vor rezidi Templul – totuși nu cum a fost cel dinainte ci așteptând împlinirea vremurilor hotărâte. După aceea se vor întoarce toți din robie și vor rezidi, cu fruntea sus, Ierusalimul, iar templul lui Dumnezeu va fi rezidit, după cum au spus în această privință profeții lui Israel.

Toate neamurile lumii întregi, toate se vor întoarce la Dumnezeu și cu adevărat se vor teme de Dumnezeu. Toate își vor părăsi idolii care le-au făcut să rătăcească și ele în dreptate îl vor binecuvânta pe Dumnezeul vecilor. Tobit 14:5-7

Ca unii care suntem dintre Neamuri care în trecut eram fără de Hristos, fără de Dumnezeu în lume, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele promisiunii și fără de nădejde în lume (Ef. 2) să ținem fără șovăire printr-o purtare sfântă și dreaptă și să nu ne părăsim încrederea noastră pe care o așteaptă o mare răsplătire.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect