11. Legămintele Scripturii- Dezvoltarea Legământului cu Avraam

de iul. 3, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

11. Dezvoltarea Legământului cu Avraam

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – legamintele scripturii
Dezvoltarea promisiunii lui Avraam în profeți, Noul Testament și adunările primare

Până la Babel Dumnezeu s-a relaționat universal față de omenire. O dată cu răzvrătirea comună de la Turnul Babel Dumnezeu a împărțit lumea în națiuni și limbi sub alți dumnezei dar a ales pe Avraam și sămânța Lui cărora le-a promis țara Canaanului pentru totdeauna. Așa cum am văzut în episoadele trecute Pavel ne clarifică că Isus Hristos e sămânța și Fiul lui Avraam iar prin credința în El toți credincioșii (evrei și neamuri) sunt fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai promisiunii.

Totuși promisiunea țării este viitoare la a doua venire a lui Isus Hristos o dată cu învierea lui Avraam și a tuturor sfinților pentru viață veșnică.

De aceea promisiunea țării nu a fost împlinită în trecut sub cucerirea tării de Iosua deoarece acest lucru a fost doar temporar.

Profeții vorbesc despre o viitoare stăpânire a țării.

În Psalmul al 2 lea citim:

„Cere-mi și-ți voi da neamurile în moștenire și marginile pământului (sau țării) în stăpânire”…o directă aluzie că Unsul Domnului va primi ceea ce a fost promis în legământul cu Avraam.

Psalmul 37 ne spune că: „Cei blânzi vor moșteni țara iar moștenirea lor va ține pe vecie…te va înălța ca să stăpânești când vei vedea pe cei răi nimiciți”.

David ne spune în acest psalm că sfinții vor moșteni țara pe vecie atunci când cei răi vor fi nimiciți (acest lucru urmând să se întâmple în Ziua Domnului).

Isaia 61 ne vorbește de o stăpânire a țării în viitor pentru a doua oară de data aceasta în mod permanent:

„În locul ocării voastre, veți avea îndoită cinste, în locul rușinii, se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni țara a doua oară și vor avea o bucurie veșnică”.

Ezechel 37 vorbește și el de vremea învierii, turnării și intrării în promisiunea țării:

„Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, şi vă voi aduce a doua oară în ţara lui Israel.

Domnul Isus și Apostolii au întărit, validat și confirmat legământul cu Avraam din Vechiul Testament și din cuvintele profeților. Totuși, de multe ori, cuvintele lor sunt răstălmăcite datorită infiltrării păgânismului imediat după generația apostolilor.

Odată cu trecerea anilor, teologii creștini nu au mai avut mare interes să susțină împlinirea legămintelor în mod literar. Mai degrabă aceștia au încercat să acomodeze creștinismul cu filozofia grecească din vremea antichității.

În sistemul filozofic grecesc materia era coruptă în sine. De aceea singura cale a teologilor să facă creștinismul acceptabil a fost să incorporeze filozofia și nădejdea păgână în creștinism. Aceștia au adoptat interpretarea alegorică-spirituală a grecilor ca să explice astfel

legămintele și cuvintele scripturilor. De aceea toate promisiunile legate de o creație restaurată și țara promisă lui Avraam prin învierea fizică pe pământ au fost transformate într-o nădejde cerească a sufletelor nemuritoare.

Astfel legământul și promisiunea lui Dumnezeu cu Avraam devin reinterpretate în mod spiritual în prezent în Hristos sau în viitor în cer. Totuși aceasta este o deviere de la caracterul credincios al lui Dumnezeu pentru întreaga creație și de la promisiunea făcută lui Avraam că îi va da țara pe vecie.

Implicațiile acestui lucru se văd în istorie, țara promisă fiind întotdeauna subiectul urii națiunilor înconjurătoare și a celor care nu s-au supus acestei alegeri ale lui Dumnezeu. Chiar și în prezent, islamul și țările din jurul Israelului resping planul lui Dumnezeu prin această chemare și promisiune inițială a lui Avraam, toate acestea urmând să culmineze într-o invazie finală asupra țării și poporului Israel.

De aceea, ca și credincioși dintre neamuri, trebuie să ne supunem Dumnezeului lui Avraam, care își administrează planul de răscumpărare a creației și omenirii prin cadrul acestei alegeri și legământ specific cu Avraam și Sămânța lui.

Este o alegere care smerește și testează credința tuturor națiunilor pământului dar în același timp este întocmită de Dumnezeu și cu scop răscumpărător și ca nimeni să nu se laude cu ceva înaintea Lui.

De aceea, să cunoaștem aceste promisiuni inițiale și alegerea lui Avraam, să ne supunem lor. Astfel vom fi ca unii dintre neamuri care vom fi binecuvântați prin Avraam cel credincios și sămânța Sa, Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect