10. Rugăciunile Scripturii – Rugaciunea Amidah – Cererile corporate

de iun. 12, 2018Audio, Cursuri, Notițe, Rugaciunile scripturii, Ucenicie0 comentarii

 

10. Rugaciunea Amidah - Cererile corporate

cu Ionut Cazan | Rugăciunile Scripturii

Seria – Rugăciunile Scripturii

Rugăciunea Amidah – Cererile corporate

În cadrul VT și mai apoi în perioada intertestamentală s-au conturat o serie de elemente ce caracterizau credința poporului evreu. Acestea aveau de-a face cu nădejdea Zilei Domnului, inversării veacului acestuia și restaurarea Împărăției și lui Israel, a Ierusalimului și a Templului prin venirea lui Mesia.

Toate acestea urmează să le vedem în rugăciunea Amidah în cererile corporate ale poporului rezumate după cum urmează:

Cerere pentru salvare
Priveşte, Te rugăm la strâmtorarea noastră și apără cauza noastră, mântuieşte-ne cu mântuire deplină astăzi, de dragul Numelui Tău, căci Tu eşti Dumnezeu şi Mântuitor puternic. Binecuvântat eşti Tu, Doamne Mântuitorul lui Yisra’el!

Cerere de vindecare

Vindecă-ne, Doamne şi vom fi vindecaţi, mântuieşte-ne şi vom fi mântuiţi, căci Tu eşti Slava noastră. Şi trimite o vindecare completă pentru toate rănile noastre, căci Tu eşti Dumnezeu şi Împărat vindecător şi milostiv.

Cerere pentru anul de îndurare al Domnului

Doamne Dumnezeule, Binecuvintează pentru noi, anul acesta şi toate felurile rodului său, spre bine, şi dă roua şi ploaie de belşug peste suprafaţa pământului şi satură-ne din roadele lui cele bune. Binecuvintează anul nostru ca pe anii cei buni, spre binecuvântare, căci Dumnezeu bun şi binevoitor eşti Tu, Cel care binecuvintezi anii.

Cerere pentru strângerea din nou a exilaților din fii lui Israel

Sună din şofarul Tău cel mare şi fă să se audă strigătul arhanghelului pentru adunarea noastră şi desfăşoară steagul pentru a-i strânge pe exilaţii noştri şi adună-i laolaltă pe toţi mântuiţii Tăi, în curând, din cele patru colţuri ale pământului, în ţara noastră. Binecuvântat eşti Tu, Doamne, care aduni pe credincioşii poporului Tău de pretutindeni.

Cerere pentru dreptate

Fă să vină vremea judecăţii Tale, când îi vei învia pe cei morţi, şi îndepărtează de la noi tristeţea şi suspinul. Şi împărăţeşte peste noi degrabă, Tu, singur, Doamne Dumnezeule, din Cetatea Ta cea sfântă, şi adu-Ţi aminte de milă şi îndurare pentru noi în ziua judecăţii.

Cerere împotriva vrăjmașilor

Tu ne vei scăpa, vei nimici şi-i vei stârpi pe toţi duşmanii și toată nelegiuirea va fi distrusă. Tu îi vei smulge și vei stăpâni peste ei repede și în zilele noastre.

Binecuvântat eşti Tu Dumnezeule, Eliberatorul nostru. Cerere pentru milă pentru rămășița credincioasă

Peste cei drepţi şi peste cei devotaţi şi peste credincioşii rămăşiţei poporului Tău, ai casei lui Yisra’el, peste cei învăţaţi şi evlavioşi, peste cei mântuiţi de Tine dintre neamuri şi peste noi, să se reverse, Te rugăm, mila Ta, Doamne Dumnezeule. Şi dă răsplată bună celor care se încred cu adevărat în Numele Tău şi pune partea noastră alături de ei şi fie ca în veci să nu ne ruşinăm că am crezut în Tine şi că de mila Ta cea mare ne-am ataşat complet şi cu adevărat.
Binecuvântat eşti Tu Doamne, Sprijinul şi Adăpostul celor drepţi.

Rugăciune pentru Ierusalim

Şi la Ierusalim, oraşul Tău, întoarce-Te cu îndurare şi locuieşte în el precum ai spus. Clădeşte-l, în curând și în zilele noastre, ca o construcţie permanentă, iar tronul lui David, slujitorul Tău întemeiază-l în curând în mijlocul Ierusalimului.

Binecuvântat eşti Tu Doamne, care ești Ziditorul Ierusalimului.

Rugăciune pentru venirea lui Mesia

Fie ca rădăcina lui David, slujitorul Tău să vină în curând iar lumina Sa să îmbrace cu mântuire căci tânjim în fiecare seară după Tine.

Cerere pentru acceptarea rugăciunilor

Părinte îndurător, ascultă vocea noastră. Doamne Dumnezeule, îndură-te de noi şi primeşte cu îndurare şi bunăvoinţă rugăciunea noastră, căci Tu eşti Dumnezeul care poţi primi plângerile şi rugăciunile poporului tău Israel. Binecuvântat eşti Tu, Doamne, care asculţi rugăciunea.

Rugăciune pentru restaurarea slujirii și a Templului

Fii binevoitor, Doamne Dumnezeule, cu poporul Tău Yisra’el. Rezideşte Templul Tău cel Sfânt, reinstaurează serviciul divin în Sfânta Sfintelor.

În timp ce Mesia, în persoana lui Isus din Nazaret, a venit prima dată ca jertă de ispășire pentru păcatele poporului Său El a reafirmat și confirmat toate celelalte rugăciuni corporate pentru restaurearea Împărăției lui Israel, Ierusalimului, Templului care va însemna izbăvire atât pentru poporul Său cât și pentru cei credincioși dintre națiunile pământului.

De aceea, să spunem că aceste cereri corporate din rugăciunea Amidah sunt doar naționalistice, fără vreo importanță în zilele noastre sau vreo împlinire în viitor, fiind de fapt înlocuite și spiritualizate cu unele mai bune în prezent este să avem o interpretare a scripturilor printr-un filtru modern al creștinismului care s-a abătut de la interpretarea profeților, Domnului Isus și a apostolilor.

Mai degrabă, Pavel s-a rugat pentru credincioși incluși în promisiunile făcute Israelului să cunoască aceste lucruri și să astfel să devină și nădejdea lor.

De aceea, cererile de mai sus sunt rugăciuni bune nu doar să fie auzite ci și asimilate. Fie ca prin ele să ne păstrăm trăirea curată și nădejdea în acord cu profeții și scripturile sfinte ale Domnului.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect